• Cenník

    • Podklady k zvyšovaniu stravného od 1.6.2018

     Financne_pasma.PDF

     MU_Rozhodnutie.PDF

     MU_VZN.PDF

      

     Zmena úhrad za stravoavnie v ŠJ - Pezinčan, marec 2018

      

     Ceny obedov od 1.11.2011sú nasledovné:
     obed pre 1.stupeň 0,95 Eur (trvalý príkaz 19,00 €)
     obed pre 2.stupeň 1,01 Eur (trvalý príkaz 20,20 €)

     MŠ    desiata 0,28 €
              obed     0,68 €
             olovrant 0,23 €

     Spolu              1,19 €

     Stravne je možne platiť:

      - trvalým príkazom nač.účtu 660 749 2002 /5600

                                     IBAN     SK79 5600 0000 0066 0749 2002

       - poštovou poukážkou 

     Stravné sa uhrádza mesiac vopred, platba na september musí byť zrealizovaná do 28. augusta 

     cez trvalý príkaz - nastavenie v banke  august - máj  

     alebo poštovou poukážkou ( deti dostávajú do triedy okolo 20- teho v mesiaci .)

     Každý stravník musí mať k prvému dňu v mesiaci zaplatenú stravu inak mu nemôže byť strava vydaná !!!

     Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe , odchode zo školy a pod. , za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná a vecná náhrada neposkytuje. 

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53 033 / 641 34 17 - školská jedáleň
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
   • Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Ostrihom
  • VIDA Brno
  • Poznaj hlavné mesto 2018
  • Čokoládová tretra
  • ŠKD - Futbalové popoludnie
  • ŠKD - Návšteva múzea - herbár - 3.C
  • ŠKD - štafetové behy - 2.ročníky
  • ŠKD - Pes, priateľ človeka - 1.odd
  • Anglický kurz
  • ŠKD - Malí čitatelia (návšteva Malokarpatskej knižnice) - 7.odd
  • KK - gymnastika
  • O putovný pohár ŠKD - futbalový turnaj