Navigácia

Jedáleň

Cenník

Ceny obedov od 1.11.2011sú nasledovné:
obed pre 1.stupeň 0,95 Eur (trvalý príkaz 19,00 €)
obed pre 2.stupeň 1,01 Eur (trvalý príkaz 20,20 €)

MŠ    desiata 0,28 €
         obed     0,68 €
        olovrant 0,23 €

Spolu              1,19 €

Stravne je možne platiť:

 - trvalým príkazom nač.účtu 660 749 2002 /5600

                                IBAN     SK79 5600 0000 0066 0749 2002

  - poštovou poukážkou 

Stravné sa uhrádza mesiac vopred, platba na september musí byť zrealizovaná do 28. augusta 

cez trvalý príkaz - nastavenie v banke  august - máj  

alebo poštovou poukážkou ( deti dostávajú do triedy okolo 20- teho v mesiaci .)

Každý stravník musí mať k prvému dňu v mesiaci zaplatenú stravu inak mu nemôže byť strava vydaná !!!

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe , odchode zo školy a pod. , za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná a vecná náhrada neposkytuje. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria