• Cenník

    • Ceny obedov od 1.6.2018 sú následovné :

     obed I.stupeň 1,16 eur (trvalý príkaz 23,20 eur)

     obed II.stupeň  1,22 eur ( trvalý príkaz 24,40 eur)

      

     MŠ  desiata 0,32

            obed     0,76

            olovrant 0,26

     -----------------------

     spolu 1,34 eur    ( trvalý príkaz 26,80 eur)

      

     Podklady k zvyšovaniu stravného od 1.6.2018

     Financne_pasma.PDF

     MU_Rozhodnutie.PDF

     MU_VZN.PDF

      

     Stravne je možne platiť:

      - trvalým príkazom nač.účtu 660 749 2002 /5600

                                     IBAN     SK79 5600 0000 0066 0749 2002

       - poštovou poukážkou 

     Stravné sa uhrádza mesiac vopred, platba na september musí byť zrealizovaná do 28. augusta 

     cez trvalý príkaz - nastavenie v banke  august - máj  

     alebo poštovou poukážkou ( deti dostávajú do triedy okolo 20- teho v mesiaci .)

     Každý stravník musí mať k prvému dňu v mesiaci zaplatenú stravu inak mu nemôže byť strava vydaná !!!

     Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe , odchode zo školy a pod. , za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná a vecná náhrada neposkytuje. 

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • ŠKD Turnaj v zrýchlenej vybíjanej 3. ročníkov
  • MSR v gymnastickom štvorboji
  • MDD zábavno-edukatívne predstavenie
  • Daniel Ryška - Majster sveta v karate
  • ŠKD Futbalový turnaj
  • TPK 2018/2019
  • ŠKD Ukáž čo vieš
  • ŠKD Rozprávkový les 1.roč
  • OK atletika
  • plavecký výcvik 2019
  • 5.C na oslave 70. vyročia vzniku policajnej kynológie
  • ŠKD - Rýchlejší vyhráva - štafety 3. ročník