• Kontakty

      • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
      • sekretariat@zsfandlyho.sk
      • 033 / 641 22 53
      • Fándlyho 11 90201 Pezinok
      • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
      • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
      • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
      • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
      • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
      • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
  • Fotogaléria

    • Čítanie kníh podľa vlastného výberu 2.A
    • Matematika v 2.A
    • Historicko-geografická exkurzia
    • ŠKD koncert
    • Donau Auen 5. ročník
    • Gymnasticka krajské kolo
    • Deň Zeme v 2.D
    • Deň Zeme v 3.A
    • Hejneho metóda v 3.A
    • O pohár riaditeľky školy
    • Deň Zeme v 3.C
    • Atletický krúžok