Navigácia

Médiá

Prof. Milan Hejný: Matematika ako zdroj radosti

 

Prof. Milan Hejný: Hejného matematika – ukážka hodiny

 

Prof. Milan Hejný: Aké vlastnosti by mal mať dobrý učiteľ?

 

Moji kolegovia vypracovali 12 princípov našej metódy. Sedem z nich sa týka učiteľa: Žiaci sa na matematiku tešia. Učiteľ podporuje diskusiu medzi žiakmi i samostatné myslenie žiakov. Dáva žiakom primerané úlohy. Vie, že radosť z vyriešenej úlohy je hlavným nástrojom motivácie. Učiteľ nepoučuje, je organizátorom objaviteľského procesu realizovaného triedou. Chybu vníma ako výzvu – je to impulz k analýze chyby i jej príčin, čo vedie k hlbšiemu poznaniu. K týmto princípom dokladám ôsmy, asi najdôležitejší: má rád žiakov. 

 

Matematik Milan Hejný: Děti musí mít z matematiky radost, kalkulačka není špatná!

 

Prof. Milan Hejný: Hejného metoda výuky matematiky - Mensa konference pro rozvoj nadání 2015

Sestříhaný video záznam přednášky prof. RNDr. Milan a Hejného, CSc. (Ped. f. Univerzity Karlovy v Praze) na téma jeho systému výuky pro základní školy a teoretickém i praktickém uplatnění na studentech a dětech. 

 

Videoreportáž z konferencie Hejného metóda

Konferencia sa konala 30.9.2017 v Žiari nad Hronom. Na našom webe si môžete pozrieť krátke video, v ktorom sa dozviete, ako to na konferencii vyzeralo, a tiež aj to, prečo znalosť Pytagorovej vety do života nestačí. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria