• Videá

    • Prof. Milan Hejný: Matematika ako zdroj radosti

      

     Prof. Milan Hejný: Hejného matematika – ukážka hodiny

      

     Prof. Milan Hejný: Aké vlastnosti by mal mať dobrý učiteľ?

      

     Moji kolegovia vypracovali 12 princípov našej metódy. Sedem z nich sa týka učiteľa: Žiaci sa na matematiku tešia. Učiteľ podporuje diskusiu medzi žiakmi i samostatné myslenie žiakov. Dáva žiakom primerané úlohy. Vie, že radosť z vyriešenej úlohy je hlavným nástrojom motivácie. Učiteľ nepoučuje, je organizátorom objaviteľského procesu realizovaného triedou. Chybu vníma ako výzvu – je to impulz k analýze chyby i jej príčin, čo vedie k hlbšiemu poznaniu. K týmto princípom dokladám ôsmy, asi najdôležitejší: má rád žiakov. 

      

     Matematik Milan Hejný: Děti musí mít z matematiky radost, kalkulačka není špatná!

      

     Prof. Milan Hejný: Hejného metoda výuky matematiky - Mensa konference pro rozvoj nadání 2015

     Sestříhaný video záznam přednášky prof. RNDr. Milan a Hejného, CSc. (Ped. f. Univerzity Karlovy v Praze) na téma jeho systému výuky pro základní školy a teoretickém i praktickém uplatnění na studentech a dětech. 

      

     Videoreportáž z konferencie Hejného metóda

     Konferencia sa konala 30.9.2017 v Žiari nad Hronom. Na našom webe si môžete pozrieť krátke video, v ktorom sa dozviete, ako to na konferencii vyzeralo, a tiež aj to, prečo znalosť Pytagorovej vety do života nestačí. 

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • ŠKD Turnaj v zrýchlenej vybíjanej 3. ročníkov
  • MSR v gymnastickom štvorboji
  • MDD zábavno-edukatívne predstavenie
  • Daniel Ryška - Majster sveta v karate
  • ŠKD Futbalový turnaj
  • TPK 2018/2019
  • ŠKD Ukáž čo vieš
  • ŠKD Rozprávkový les 1.roč
  • OK atletika
  • plavecký výcvik 2019
  • 5.C na oslave 70. vyročia vzniku policajnej kynológie
  • ŠKD - Rýchlejší vyhráva - štafety 3. ročník