• Rada školy

    •  RADA ŠKOLY PRI ZŠ FÁNDLYHO 11  V PEZINKU má 11 členov.

      Členmi rady školy sú:   

     · 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

     Mgr. Mária Neurathová (predsedníčka)

     Mgr. Martin Dulaj (podpredseda)

      

     · 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

     p. Elena Cingelová

      

     · 4 zvolení zástupcovia rodičov:

     Ing. Tomáš Focko

     Mgr. Andrea Mozolová

     Mgr. Jozef Vlado

     Bc. Michaela Zedníčková

      

     · 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     Bc. Marek Manák

     Ing. Pavol Rybár

     Mgr. Ľubomír Uhlár

     Prof. Ing. Elena Žárska, CSc.

      

      

     Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • ŠKD Turnaj v zrýchlenej vybíjanej 3. ročníkov
  • MSR v gymnastickom štvorboji
  • MDD zábavno-edukatívne predstavenie
  • Daniel Ryška - Majster sveta v karate
  • ŠKD Futbalový turnaj
  • TPK 2018/2019
  • ŠKD Ukáž čo vieš
  • ŠKD Rozprávkový les 1.roč
  • OK atletika
  • plavecký výcvik 2019
  • 5.C na oslave 70. vyročia vzniku policajnej kynológie
  • ŠKD - Rýchlejší vyhráva - štafety 3. ročník