Navigácia

Profil školy História školy Čo škola ponúka Krúžková činnosť OZ Panelkár Rada školy Rada rodičov

História školy

Konečne sme sa dočkali. Po týždňoch čakania a neistoty, predsa len nastal deň sťahovania do novej budovy. Jedenásťročná škola sa sťahuje do „Panelky“ dňa 20.10.1959.  
Časť, nazývaná „Učebný trakt“ je ako tak pripravená pre 16 tried. Zriaďujeme riaditeľňu a zborovňu, nemáme elektronický zvonček, rozhlas, ale máme chuť, máme elán a máme odvahu začať tu v „Panelke“ učiť.   
K tomu, aby ste začali učiť 600 detí v triedach kde: okná nedostatočne tesnia, alebo sa vôbec nedajú otvárať, vykurovanie je len provizórne, kde po dlhšie trvajúcich dažďoch sú na chodbách celé moria vody potrebujete naozaj odvahu. Ale mali sme ju. Odvahu i chuť. My, učitelia i  naši žiaci. Brigádničili sme, očistili sme si triedy, chodby.   
23.10.1959 sme začali v „Panelke“ pravidelné jednosmenné vyučovanie. Po malej slávnosti na prízemí sa rozchádzame do tried...   
Je zaujímavé pozorovať žiakov, najmä dievčatá, s akou chuťou udržujú svoje učebne vo vzornom poriadku: utierajú prach, zametajú, ošetrujú kvety.  
   
V školskom roku 1959 - 1960 je na našej škole 545 žiakov zadelených do 16 tried.  
·         prospelo 502 žiakov, z toho 87 žiakov prospelo s vyznamenaním  
·         neprospelo 41 žiakov, 16 žiakov malo povolenú opravnú skúšku  

Riaditeľ školy:

Marta Fraňová
Zástupca: Martin Kováč
       
Učitelia:      
1. tr. Gizela Schwarzová  
2. tr. Gabriela Polkorábová
3. tr. Margita Popovičová  
4. tr. Jarmila Križanová  
5. tr. Margita Bognárová  
6. a Oľga Bojková  
6. b Jozef Rypák  
7. a Božena Féherová  
7. b Mladen Kolény  
8. a Ján Matejkovič  
8. b Ján Bodo    
9. tr. Valéria Bodová  
10. a Xénia Ljubočková  
10. b František Fischer  
11. a Ján Kačala  
11. b Michal Kolárik  
       
Milan Cibulka  
Ignác Vontorčík  
Leopold Benkovský
Gabriel Brocka
       
Vypísané z KRONIKY školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria