• História školy

    • Konečne sme sa dočkali. Po týždňoch čakania a neistoty, predsa len nastal deň sťahovania do novej budovy. Jedenásťročná škola sa sťahuje do „Panelky“ dňa 20.10.1959.  
     Časť, nazývaná „Učebný trakt“ je ako tak pripravená pre 16 tried. Zriaďujeme riaditeľňu a zborovňu, nemáme elektronický zvonček, rozhlas, ale máme chuť, máme elán a máme odvahu začať tu v „Panelke“ učiť.   
     K tomu, aby ste začali učiť 600 detí v triedach kde: okná nedostatočne tesnia, alebo sa vôbec nedajú otvárať, vykurovanie je len provizórne, kde po dlhšie trvajúcich dažďoch sú na chodbách celé moria vody potrebujete naozaj odvahu. Ale mali sme ju. Odvahu i chuť. My, učitelia i  naši žiaci. Brigádničili sme, očistili sme si triedy, chodby.   
     23.10.1959 sme začali v „Panelke“ pravidelné jednosmenné vyučovanie. Po malej slávnosti na prízemí sa rozchádzame do tried...   
     Je zaujímavé pozorovať žiakov, najmä dievčatá, s akou chuťou udržujú svoje učebne vo vzornom poriadku: utierajú prach, zametajú, ošetrujú kvety.  
        
     V školskom roku 1959 - 1960 je na našej škole 545 žiakov zadelených do 16 tried.  
     ·         prospelo 502 žiakov, z toho 87 žiakov prospelo s vyznamenaním  
     ·         neprospelo 41 žiakov, 16 žiakov malo povolenú opravnú skúšku  

     Riaditeľ školy:

     Marta Fraňová
     Zástupca: Martin Kováč
            
     Učitelia:      
     1. tr. Gizela Schwarzová  
     2. tr. Gabriela Polkorábová
     3. tr. Margita Popovičová  
     4. tr. Jarmila Križanová  
     5. tr. Margita Bognárová  
     6. a Oľga Bojková  
     6. b Jozef Rypák  
     7. a Božena Féherová  
     7. b Mladen Kolény  
     8. a Ján Matejkovič  
     8. b Ján Bodo    
     9. tr. Valéria Bodová  
     10. a Xénia Ljubočková  
     10. b František Fischer  
     11. a Ján Kačala  
     11. b Michal Kolárik  
            
     Milan Cibulka  
     Ignác Vontorčík  
     Leopold Benkovský
     Gabriel Brocka
            
     Vypísané z KRONIKY školy
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec
  • ExpEdícia