• Stránku pripravujeme

      Táto stránka sa zatiaľ pripravuje

    • Kontakty

      • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
      • sekretariat@zsfandlyho.sk
      • 033 / 641 22 53
      • Fándlyho 11 90201 Pezinok
      • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
      • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
      • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
      • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
      • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
      • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
  • Fotogaléria

    • Školský ples
    • Dramatické čítanie v 2.B
    • Karneval 1.stupeň
    • Beseda so spisovateľom Ľ. Feldekom
    • Týždeň hlasného čítania v 1.C  "My už vieme všeličo" - marec
    • Týždeň hlasného čítania v 1.C  "Puf a Muf" - február
    • Beseda so spisovateľkou Máriou Štefánkovou
    • Literárno - výtvarná súťaž
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Moje telo - interaktívna výstava
    • Štafetové hry
    • ŠKD - divadielko Veselá rozprávka