• Prednášky prvej pomoci 18.5.2017

     • Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili na prednáškach prvej pomoci, ktoré sme pripravili spolu s Červeným krížom.
     • Projektové vyučovanie BIO - 8.ročník

     • Na biológii vo 8. ročníku je jednou z tém ekológia, ktorá nepatrí medzi obľúbené témy.
     • Vida centrum Brno

     • Dňa 9.5.2017 sa dve triedy našej školy zúčastnili exkurzie do vedeckého centra v Brne.
     • Škola v prírode Zuberec

     • V týždni od 15.- 19. 5. 2017 sa 71 žiakov 4. tried našej školy zúčastnilo Školy v prírode. Ubytovaní sme boli v Horskom hoteli Primula v Zuberci, ktorý bol obkolesený krásnou prírodou. Izby boli veľmi útulné a deti sa ich snažili udržiavať v čistote a v poriadku, pretože sa každý deň bodovali. Týždeň sme mali krásny, slnečný.
     • Petícia za slobodu v písaní

     • Na našej škole používame písmo Comenia Script, ktoré ministerstvo školstva Dodatkom ku štátnemu vzudelávaciemu programu zo dňa 11.5.2017 postavilo „mimo zákon“.  Možno sa k Vám zatiaľ nedostala informácia o prebiehajúcej petícii učiteľov a rodičov. Je pre nás dôležité získať podporu čo najväčšieho počtu ľudí. Ak by ste nám v tom chceli pomôcť, budeme Vám veľmi vďační. Potrebujeme získať najmenej 10.000 podpisov, aby nás ministerstvo muselo pozvať na prerokovanie Petície. 

     • Okresné kolo v atletike

     • Dňa 17.5.2017 sa konalo OK v atletike na ZŠ Kupeckého v Pezinku.
     • Zážitkové vyučovanie v Košiciach

     • Dňa 27.- 28. 4 2017 sa  žiaci 4. ročníka  zúčastnili zážitkového vyučovania  v Košiciach.
     • Exkurzia Donau-Auen

     • Aj tento školský rok sa naši piataci dňa 4.5. a 15.5. zúčastnili na obľúbenej biologickej exkurzii v rakúskom Národnom parku Donau-Auen a v najväčšom hniezdisku bocianov v Európe – Marcheggu.
     • "Hľadá sa pán profesor Preš"

     • Pri príležitosti celoslovenského podujatia NOC  MÚZEÍ A GALÉRIÍ sa 20.05.2017 v Malokarpatskom múzeu v Pezinku konalo vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže "HĽADÁ SA PÁN PROFESOR PREŠ".
     • Englishstar

     • Dňa 19.5.2017 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž v anglickom jazyku Englishstar, kde si deti formou testu otestovali svoje vedomosti z angličtiny vo svojej kategórii.
     • 3. kolo Pezinskej školskej ligy v OB

     • Dňa 12.5.2017 sa konalo 3. kolo Pezinskej školskej ligy v OB v priestoroch ZŠ Narnia v Pezinku.
     • Historicko - geografická exkurzia

     • 18.mája 2017 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili tradičnej historicko -geografickej exkurzie, ktorá ich tento rok zaviedla opäť na južnú Moravu.
     • Záverečný turnaj

     • Dňa 16.5.2017 sa konal na ZŠ Na Bielenisku záverečný turnaj v stolnom tenise.
     • Strieborné gymnastky zo ZŠ Fándlyho Pezinok na M-SR

     • Gymnastky zo ZŠ Fándlyho aj v tomto školskom roku 2016/2017 boli úspešné v súťaži družstiev, ale aj jednotlivcov v gymnastickom štvorboji. Po víťazstve v krajskom kole, ktoré sa konalo v apríli v Bratislave, postúpili na Majstrovstvá Slovenska všetky tri družstvá. Majstrovstvá sa konali 4.5.2017 vo Svätom Petri.
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.D
  • Exkurzia Hlohovec 4.D
  • ExpEdícia
  • Jesenná výstava tekvíc
  • Topoľčianky
  • ŠKD - Šarkaniáda - Nebo plné farieb
  • Jablkové hodovanie 2018
  • Deň župných škôl
  • O pohár dekana FTVŠ UK
  • Múzeum holokaustu v Seredi
  • Spracovanie vlny