• Pezinská školská liga v OB - konečné poradie jednotlivcov

     • Konečné poradie žiakov v orietnačnom behu v rámci Pezinskej školskej ligy.
     • Geografická exkurzia

     • Dňa 8.6.2017 sa naši deviataci spolu so sprievodcom zúčastnili geografickej exkurzie Považský Inovec - hrad Tematín - obec Lúka. Na turistickej trase ich sprevádzali nádherné výhľady a dozvedeli sa viac o samotnom pohorí, miestnej vegetácii ako aj o zrúcanine hradu Tematín.
     • Študijno-poznávací pobyt, Torquay/ Torbay Anglicko

     • V dňoch 20.5.- 28.5. 2017 sa 31 žiakov našej školy (7. až 9. ročník) pod vedením 3 učiteliek anglického jazyka - Mgr. Evy Fridrichovej, Mgr. Dominiky Kasznárovej a Mgr. Kataríny Zverbíkovej - zúčastnilo študijno-poznávacieho pobytu v anglickom meste Torquay a jeho okolí.
     • Sahara - Pezinok

     • Dňa 6.6.2017 sa žiaci 8.A a 8.D zúčastnili projektového vyučovania. V čase keď ostatní spolužiaci majú turistiku v Slovenskom raji, ostatok triedy malo turistiku v mestskej časti Sahara.
     • O pohár riaditeľky školy

     • Každoročne riaditeľka našej školy usporadúva športové podujatie s názvom O pohár riaditeľky školy. Zúčastňujú sa ho žiaci všetkých ročníkov druhého stupňa v 6-členných družstvách z každej triedy (3 dievčatá, 3 chlapci). Žiaci súťažia v dvoch kategóriách - mladší a starší žiaci.
     • Zmena rozvrhu

     • Vážení rodičia,
      v dňoch 5.6. - 9.6. 2017 absolvujú žiaci 6. ročníka plavecký výcvikový kurz a žiaci 8. ročníka turisticko-poznávací kurz. Zostávajúci žiaci týchto ročníkov sa učia každý deň 5 vyučovacích hodín podľa zmeneného rozvrhu, ktorý si môžete pozrieť v nasledovných odkazoch:
      6.ročník
      8.ročník
     • MDD - tvorivé dielne

     • Dňa 1.6.2017 sa žiaci 6.C a 6.B zúčastnili tvorivých dielní pod vedením p.uč. Burdanovej a p. Granca.
     • Krajské kolo v atletike - družstvo dievčat

     • Dňa 1.6.2017 sa konalo KK športovej súťaže v atletike družstiev základných škôl. Družstvo dievčat tvorili: Zuzana Kováčová, Dominika Némethová, Nikol Hanúsková, Sabína Sandtnerová, Silvia Tománková, Martina Geletová, Mária Hubinská, Lenka Tománková, Zuzana Cibulová, Veronika Uhlárová.
     • Prednášky prvej pomoci 18.5.2017

     • Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili na prednáškach prvej pomoci, ktoré sme pripravili spolu s Červeným krížom.
     • Projektové vyučovanie BIO - 8.ročník

     • Na biológii vo 8. ročníku je jednou z tém ekológia, ktorá nepatrí medzi obľúbené témy.
     • Vida centrum Brno

     • Dňa 9.5.2017 sa dve triedy našej školy zúčastnili exkurzie do vedeckého centra v Brne.
     • Škola v prírode Zuberec

     • V týždni od 15.- 19. 5. 2017 sa 71 žiakov 4. tried našej školy zúčastnilo Školy v prírode. Ubytovaní sme boli v Horskom hoteli Primula v Zuberci, ktorý bol obkolesený krásnou prírodou. Izby boli veľmi útulné a deti sa ich snažili udržiavať v čistote a v poriadku, pretože sa každý deň bodovali. Týždeň sme mali krásny, slnečný.
     • Petícia za slobodu v písaní

     • Na našej škole používame písmo Comenia Script, ktoré ministerstvo školstva Dodatkom ku štátnemu vzudelávaciemu programu zo dňa 11.5.2017 postavilo „mimo zákon“.  Možno sa k Vám zatiaľ nedostala informácia o prebiehajúcej petícii učiteľov a rodičov. Je pre nás dôležité získať podporu čo najväčšieho počtu ľudí. Ak by ste nám v tom chceli pomôcť, budeme Vám veľmi vďační. Potrebujeme získať najmenej 10.000 podpisov, aby nás ministerstvo muselo pozvať na prerokovanie Petície. 

     • Okresné kolo v atletike

     • Dňa 17.5.2017 sa konalo OK v atletike na ZŠ Kupeckého v Pezinku.
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Deň svätej Lucie
  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec