• Historicko - poznávací kurz

     • V dňoch 25.až 27. októbra 2016 sa uskutočnil XI. ročník Historicko - poznávacieho kurzu pre žiakov IX. ročníka. Zúčastnilo sa ho spolu 45 žiakov a traja pedagogickí pracovníci. Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita k vzdelávaciemu plánu dejepisu a geografie IX. ročníka a je súčasťou osnov.
     • VÝSTAVA TEKVIČIEK

     • V týždni od 17.-21.10.2016 sa konala v našej školeVýstava tekvičiek. Krásne výtvory šikovných rúk našich žiakov a ich rodičov  zdobili vestibul školy.
     • DNI ZDRAVEJ VÝŽIVY

     • Aj tento rok  sa na našej škole uskutočnili Dni zdravej výživy.
     • Prehliadka dravých vtákov a ukážky lovu

     • V piatok 14.10.2016 sme zorganizovali pre žiakov 1. aj 2.stupňa prehliadku dravých vtákov na cvičnom futbalovom ihrisku. Spoločnosť na ochranu dravých vtákov Zayferus sídliaca v Ledniciach nám priniesla ukázať až 30 druhov dravých vtákov, domácich aj exotických, vrátane niekoľkých druhov sôv, sokolov, orlov, jastraba či supa .
    • O z n a m - PEDIKULÓZA
     • O z n a m - PEDIKULÓZA

     • Vážení rodičia!

      Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku sa na Vás obracia s nasledujúcou informáciou:
      „PEDIKULÓZA – zavšivavenie sa vyskytuje na celom svete, postihuje ľudí všetkých 
      vekových skupín, hlavne však deti. Pôvodcom pedikulózy je voš detská. Žije vo vlasatej
      časti hlavy, ale aj napr. v obočí, brade, fúzoch. Parazituje len na človeku, zdrojom
      nákazy je zavšivavený človek. Na diagnostiku zavšivavenia slúži dôkladná prehliadka
      vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy ( vajíčka ) vši. Charakteristickým miestom nálezu hníd
      je hlavne časť hlavy za ušnicami a zátylkom. Jediným spoľahlivým dôkazom trvajúcej
      zavšivavenosti je nález živých lezúcich vší.
     • Začiatok činnosti Školského parlamentu

     • Koncom septembra sme prvýkrát v tomto školskom roku zvolali zasadnutie Školského parlamentu. Zástupcovia z tried 2.stupňa našej školy sa zišli v hojnom počte.
     • Prednáška o hubách

     • Dňa 10.10.2016 našim piatakom prišiel porozprávať o hubách mykológ Mgr. Ján Červenka a priniesol so sebou aj plodnice živých húb. Žiaci sa tak mohli naučiť mnoho zaujímavého o hubách a zoznámiť sa s novými druhmi húb, ktoré sa nachádzajú v okolitej prírode.
     • ŠTUDIJNO - POZNÁVACÍ POBYT v Anglicku

     • Vážení rodičia,
      dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 20. 10. 2016 o 17.30 sa v multimediálnej učebni v našej škole uskutoční prvé informačné stretnutie ohľadom Jazykovo - poznávacieho zájazdu  do Anglicka.   Na tomto stretnutí sa dozviete všetky potrebné informácie o pobyte, na základe ktorých sa budete môcť v nasledujúcich dňoch rozhodnúť, či Vaše dieťa na zájazd prihlásite.
      Zároveň Vám odporúčame sledovať informácie aj na internetovej stránke školy (www.zsfandlyho.sk), kde zverejníme prípadnú zmenu termínu stretnutia.

      Tešíme sa na stretnutie.
     • Jablkové hodovanie

     • 8. október 2016 bol pre nás výnimočný, nie preto, že bola sobota a my sme si mohli oddýchnuť, práve naopak, boli sme veľmi akční. Tento deň pripadol na Jablkové hodovanie, ktoré sa uskutočnilo v niekoľkých obciach naraz, inak nebolo ani v Pezinku na nádvorí Malokarpatského múzea.
    • Dôležitý oznam!
     • Dôležitý oznam!

     • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom tunajšej školy, že
      dňa 12.10.2016 (streda)

      bude zrušené vyučovanie, prevádzka ŠKD a ŠJ z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

      V uvedený deň bude na škole prebiehať výmena všetkých okien vo vestibule.

      V Pezinku dňa 10.10.2016
      Ing. Monika Hlúšková

      riaditeľka školy
     • Biofarma v Stupave

     • Dňa 19. 9. 2016 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili exkurzie na BIOFARME v Stupave. Zvieratá sme spoznávali a videli priamo v prírode.
     • Parlament v akcii

     • Aj počas tohto školského roka si školský parlament prichystá veľa zaujímavých a pútavých akcií či nápadov. Všetky správy, informácie, novinky a akcie nájdete tu.
     • Jablkové hodovanie

     • Milí rodičia, milí žiaci,


      srdečne Vás pozývame na Jablkové hodovanie, ktoré sa uskutoční už túto sobotu 8. októbra 2016, od 12:00 do 17:00 na nádvorí Malokarpatského múzea. Možno túto akciu poznáte mnohí, ale tento rok bude spestrená aj zastúpením našej školy :)
       
   • Kontakty

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
  • Fotogaléria

   • Atletický krúžok
   • 3.A vlastiveda
   • 3.A EKO záhradka
   • Návšteva Múzea židovskej kultúry
   • Prednáška o jablkách
   • Slávik 2019
   • Beseda so spisovateľom E.J. Grochom
   • Loptové hry - krúžok
   • Vlastivedná exkurzia po Bratislava
   • 4.B - Noc s Andersenom
   • ŠKD - Pozdrav z múzea - grafika 9.a 11.odd.
   • ŠKD - Bude zo mňa spisovateľ