Navigácia

ZŠ Fándlyho získala grant Športovej akadémie Mateja Tótha

Všetko je pripravené, môžeme začať ….
Dňa 25.9.2017 navštívili našu školu zástupcovia spoločnosti O2 spoločne so zástupcami Športovej akadémie Mateja Tótha (ŠAMT) a osobne s Matejom Tóthom nám odovzdali výherný grant od spoločnosti O2. Toto stretnutie bolo v mene ŠAMT spojené s oficiálnym odovzdávaním plakety výhercu celoslovenskej súťaže Dobrý beh. Chceme sa POĎAKOVAŤ všetkým tým, ktorí spolu s nami behali, ktorí nám svojou športovou aktivitou dopomohli k víťazstvu.

Na Základnej škole Fándlyho v Pezinku otvárame Športovú akadémiu Mateja Tótha, projekt zameraný na voľno-časovú aktivitu žiakov mladšieho školského veku. Významnou súčasťou metodiky ŠAMT je využívanie hier a cvičení zameraných na zapájanie správnych svalových skupín. V pravidelných športových krúžkoch si žiaci pod vedením pani učiteliek Mgr. Renáty Strapáčovej a PaedDr. Evy Kurucovej budú prostredníctvom atletickej prípravy vytvárať a zdokonaľovať pohybovo-motorický základ a rozvíjať koordinačné schopnosti.  

Cieľom ŠAMT je dbať na kvalitu a zdravý vývoj dieťaťa a celkovú radosť z pohybu.

... mať šancu stať sa špičkovým športovcom ... 

 

 

Výber do krúžku prebehol zo všetkých prihlásených žiakov z 1. stupňa , ktorí prejavili záujem o atletiku.  20 záujemcov bude mať krúžok  ŠAMT hradený zo spoločnosti O2.

Fotografie TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria