• ZŠ Fándlyho získala grant Športovej akadémie Mateja Tótha

   • 02.10.2017 11:29
   • Všetko je pripravené, môžeme začať ….
    Dňa 25.9.2017 navštívili našu školu zástupcovia spoločnosti O2 spoločne so zástupcami Športovej akadémie Mateja Tótha (ŠAMT) a osobne s Matejom Tóthom nám odovzdali výherný grant od spoločnosti O2. Toto stretnutie bolo v mene ŠAMT spojené s oficiálnym odovzdávaním plakety výhercu celoslovenskej súťaže Dobrý beh. Chceme sa POĎAKOVAŤ všetkým tým, ktorí spolu s nami behali, ktorí nám svojou športovou aktivitou dopomohli k víťazstvu.
   • Na Základnej škole Fándlyho v Pezinku otvárame Športovú akadémiu Mateja Tótha, projekt zameraný na voľno-časovú aktivitu žiakov mladšieho školského veku. Významnou súčasťou metodiky ŠAMT je využívanie hier a cvičení zameraných na zapájanie správnych svalových skupín. V pravidelných športových krúžkoch si žiaci pod vedením pani učiteliek Mgr. Renáty Strapáčovej a PaedDr. Evy Kurucovej budú prostredníctvom atletickej prípravy vytvárať a zdokonaľovať pohybovo-motorický základ a rozvíjať koordinačné schopnosti.  

    Cieľom ŠAMT je dbať na kvalitu a zdravý vývoj dieťaťa a celkovú radosť z pohybu.

    ... mať šancu stať sa špičkovým športovcom ... 

     

     

    Výber do krúžku prebehol zo všetkých prihlásených žiakov z 1. stupňa , ktorí prejavili záujem o atletiku.  20 záujemcov bude mať krúžok  ŠAMT hradený zo spoločnosti O2.

    Fotografie TU.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53 033 / 641 34 17 - školská jedáleň
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
   • Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Ostrihom
  • VIDA Brno
  • Poznaj hlavné mesto 2018
  • Čokoládová tretra
  • ŠKD - Futbalové popoludnie
  • ŠKD - Návšteva múzea - herbár - 3.C
  • ŠKD - štafetové behy - 2.ročníky
  • ŠKD - Pes, priateľ človeka - 1.odd
  • Anglický kurz
  • ŠKD - Malí čitatelia (návšteva Malokarpatskej knižnice) - 7.odd
  • KK - gymnastika
  • O putovný pohár ŠKD - futbalový turnaj