• Zápis do 1.ročníka

   • 06.03.2017 10:33
   • Zápis do prvého ročníka pre rok 2017/2018 bude prebiehať v dňoch 6. a 7. apríla 2017.
   • Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku, a teda do 31.8.2017 dovŕši 6 rokov.  

    Zápisu sa dieťa zúčastňuje v sprievode zákonného zástupcu, ktorý zo sebou prinesie:

    • Občiansky preukaz zákonného zástupcu
    • Rodný list dieťaťa
    • V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o zdravotnom postihnutí

     

    Zákonný zástupca môže so sebou priniesť z webovej stránky školy stiahnutý a vyplnený:

    • Protokol o zápise 
    • Žiadosť o prijatie do školského klubu
    • Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, či predčasné zaškolenie a k tomu odporúčanie - vyjadrenie z CPPPaP a všeobecného lekára pre deti a dorast

     

    Kritéria školskej zrelosti:

    •  Vek dieťaťa
    • Rozumový vývin - dieťa je prirodzene zvedavé, zraková a sluchová pamäť, pozornosť, grafomotorika - jemná motorika, myslenie, kresba, dieťa sa orientuje v časových pojmoch, triedi predmety podľa tvaru, farby. Dieťa rozlišuje pravú - ľavú ruku
    • Rečový prejav - zrozumiteľnosť a čistá výslovnosť,  dieťa prerozpráva zážitok či dej rozprávky
    • Pracovná zrelosť -  dieťa rozlišuje  hru od povinností
    • Sociálna zrelosť - dieťa zvláda odlúčenie od rodičov

     

    Prečo uvažovať o odklade povinnej školskej dochádzky:

    • Ak sa dieťa narodilo v júni až v auguste
    • Ak sa nevie samo obriadiť - obliecť, obuť, zaviazať šnúrky, zapnúť zips
    • Ak sa dieťa nedokáže dlhšie sústrediť na istú činnosť, má rozptýlenú pozornosť
    • Ak má dieťa  problémy s výslovnosťou a nenavštevuje logopedickú poradňu
    • Ak dieťa neprejavuje záujem o učenie
   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53 033 / 641 34 17 - školská jedáleň
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
   • Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Rozlúčka štvrtákov
  • Seminárny deň
  • Slovinské veľvyslanectvo
  • ŠKD - Talent show
  • Beseda s Jánom Volkom.
  • ŠKD - Keramické dni v múzeu - 7.odd
  • LEGO výstava
  • Bublinková šou.
  • Úspešní gymnasti
  • Plavecký výcvik
  • Pezinská olympiáda
  • Dopravné ihrisko - 1. ročník