Navigácia

Zápis do 1.ročníka

Zápis do prvého ročníka pre rok 2017/2018 bude prebiehať v dňoch 6. a 7. apríla 2017.

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku, a teda do 31.8.2017 dovŕši 6 rokov.  

Zápisu sa dieťa zúčastňuje v sprievode zákonného zástupcu, ktorý zo sebou prinesie:

 • Občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • Rodný list dieťaťa
 • V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o zdravotnom postihnutí

 

Zákonný zástupca môže so sebou priniesť z webovej stránky školy stiahnutý a vyplnený:

 • Protokol o zápise 
 • Žiadosť o prijatie do školského klubu
 • Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, či predčasné zaškolenie a k tomu odporúčanie - vyjadrenie z CPPPaP a všeobecného lekára pre deti a dorast

 

Kritéria školskej zrelosti:

 •  Vek dieťaťa
 • Rozumový vývin - dieťa je prirodzene zvedavé, zraková a sluchová pamäť, pozornosť, grafomotorika - jemná motorika, myslenie, kresba, dieťa sa orientuje v časových pojmoch, triedi predmety podľa tvaru, farby. Dieťa rozlišuje pravú - ľavú ruku
 • Rečový prejav - zrozumiteľnosť a čistá výslovnosť,  dieťa prerozpráva zážitok či dej rozprávky
 • Pracovná zrelosť -  dieťa rozlišuje  hru od povinností
 • Sociálna zrelosť - dieťa zvláda odlúčenie od rodičov

 

Prečo uvažovať o odklade povinnej školskej dochádzky:

 • Ak sa dieťa narodilo v júni až v auguste
 • Ak sa nevie samo obriadiť - obliecť, obuť, zaviazať šnúrky, zapnúť zips
 • Ak sa dieťa nedokáže dlhšie sústrediť na istú činnosť, má rozptýlenú pozornosť
 • Ak má dieťa  problémy s výslovnosťou a nenavštevuje logopedickú poradňu
 • Ak dieťa neprejavuje záujem o učenie

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
  Fándlyho 11
  90201 Pezinok
 • 033 / 641 22 53
  033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria