• Deň bez bariér

    • 22.05.2018 23:10
    • V Pezinku ako aj v celom malokarpatskom regióne sa nachádzajú rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktoré by ocenili integráciu svojich detí medzi zdravé deti a tým im vytvorili možnosť vytvoriť si kamarátske vzťahy a vybudovať zázemie pre zdravý a aktívny životný štýl.

     Zámerom „Dňa bez bariér“ je integrovať handicapovanú mládež pomocou športových a voľno-časových  aktivít do života intaktných ľudí a zvyšovať povedomie ľudí o eliminácii predsudkov voči postihnutým.
    • viac
    • Oznam pre žiakov 9. ročníka

    • 09.05.2018 14:05
    • Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje, že
     v dňoch 14.5.2018 a 17.5.2018
     (kedy prebiehajú prijímacie konania na stredné školy)
     majú už prijatí žiaci vyučovacie voľno.
    • viac
    • Krajské kolo gymnastického štvorboja

    • 05.05.2018 17:27
    • V stredu 18. apríla sa 16 dievčat našej školy zúčastnilo krajského kola v gymnastickom štvorboji. Reprezentovali školu v troch kategóriách a vo všetkých troch sa im podarilo obsadiť 1. miesta v súťaži družstiev, a tým si zabezpečiť postup na M SR, ktoré sa konajú 16. mája v Poprade.

    • viac
    • Prerušenie elektriny - DÔLEŽITÝ OZNAM

    • 23.04.2018 07:25
    • Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že  z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 03.05.2018 (štvrtok) bude vyučovanie prebiehať v obmedzenom režime.

     Žiaci 1. a 2. stupňa sa budú učiť 4 vyučovacie hodiny do 11.40 hod.
     V prevádzke nebude ani školská jedáleň.
    • viac
    • Rodičovské združenie

    • 21.04.2018 19:05
    • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku pozýva rodičov a zákonných zástupcov na RZ, ktoré sa uskutočnia

     pre 1. stupeň dňa 23.4.2018 (pondelok) o 17:00
     pre 2. stupeň dňa 24.4.2018 (utorok) o 17:00
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Topoľčianky
  • ŠKD - Šarkaniáda - Nebo plné farieb
  • Jablkové hodovanie 2018
  • Deň župných škôl
  • O pohár dekana FTVŠ UK
  • Múzeum holokaustu v Seredi
  • Spracovanie vlny
  • MSR v gymnastike Poprad
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Seminárny deň
  • Slovinské veľvyslanectvo
  • ŠKD - Talent show