• Oznam ŠKD.

    • 19.06.2018 06:08
    • Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje rodičom, že dňa 29.6.2018 (piatok) bude prevádzka ŠKD len do 13.00 hod.
    • viac
    • Oznam - Skrátené vyučovanie.

    • 12.06.2018 13:36
    • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že od 13.6.2018 do 20.6.2018 bude vyučovanie skrátené z dôvodu dlhotrvajúceho počasia s vysokými teplotami. 
     Organizácia vyučovania:
     1. hod:   8.00 - 8.30 
     2. hod:   8.40 - 9.10
     3.hod:   9.30 - 10.00
     4. hod:   10.10 - 10.40
     5. hod:   10.50 - 11.20
     6. hod:   11.30 - 12.00

     Výdaj stravy v ŠJ je od 11.30 - 13.30. 
     Organizácia 
     ŠKD je bez zmeny.

     Ing. Monika Hlúšková
     riaditeľka školy

    • viac
    • Oznam - Riaditeľské voľno.

    • 12.06.2018 13:26
    • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom tunajšej školy, že
     dňa 15.06.2018 ( piatok )
     v y h l a s u j e riaditeľské voľno
     .
     Z tohto dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a ani školská jedáleň.

     Ing. Monika Hlúšková
     riaditeľka školy
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec
  • ExpEdícia