Navigácia

Intenzívny anglický týždeň

V dňoch 22.6.- 26.6. 2015 sme zorganizovali tzv. Intensive English Week (Intenzívny anglický týždeň) pre žiakov 4. a 5. ročníka našej školy. Týždenný kurz angličtiny realizovala jazyková škola TalkTalk.sk (ECW s.r.o., Šancova 48, 811 05 Bratislava) v priestoroch ZŠ Fándlyho.
 

     Vo 4. i 5. ročníku sme zostavili jednu skupinu 20 detí. Keďže záujem bol väčší ako agentúrou odporúčaný počet miest v skupine, žiakov sme vylosovali spomedzi všetkých prihlásených. Cena kurzu bola 35 eur za žiaka za celý týždeň.  Rodičia deťom plne hradili celý kurz.  Počas tohto týždňa, od pondelka do piatku 2 skupiny žiakov absolvovali 30 hodín (5x6) výučby s anglicky hovoriacim lektorom, tzv. „native speaker-om“.

Zodpovedné vyučujúce boli: Mgr. Katarína Zverbíková (4.ročník) a Mgr. Bronislava Noskovičová (5.ročník).

Naším cieľom bolo motivovať deti učiť sa angličtinu. Deti sa učili zábavnou formou, strávili veľa času s rodeným Američanom, upevnili si jazykové zručnosti, ktoré aktívne precvičovali počas celého týždňa, získali sebavedomie komunikovať v angličtine, rozšírili si slovnú zásobu... Myslíme si, že „Intenzívny anglický týždeň“ splnil očakávania všetkých zainteresovaných- detí, rodičov i učiteľov.  Ponúkli sme tento kurz zároveň aj ako vhodnú alternatívu pre žiakov a rodičov, ktorí nemajú príležitosť vycestovať do zahraničia, a zažiť tak cudzojazyčnú atmosféru. Radi by sme tento kurz realizovali aj v budúcom školskom roku.

Fotografie si môžete pozrieť TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria