• Plavecký výcvikový kurz - Vincov les

   • 16.06.2015 11:02
   • Plavecký výcvik sa uskutočnil so žiakmi 6. ročníka v termálnom kúpalisku Vincov les pri Sládkovičove, v dňoch 3.6.; 4.6.; 5.6.; 8.6. a 9.6 2015.
     
   •             Výcvik prebiehal podľa plánu 4 hodiny denne. Žiaci boli rozdelení do piatich družstiev podľa plaveckej spôsobilosti. Výcvik viedli učitelia TŠV p. Hlinkovičová, p. Mészárosová, p. Gába, p. Pivarček a trénerka plávania p. Švecová.

                Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 52 žiakov. Žiaci prejavovali záujem zdokonaľovať sa v plávaní, osvojovať si nové plavecké spôsoby, pracovali podľa pokynov učiteľov.

                 Kúpalisko Vincov les je veľmi vhodné na plavecké kurzy. Pre plavcov je k dispozícii 50m plavecký bazén, pre slbších plavcov a neplavcov sú tiež vhodné bazény.

                Päťdňový plavecký výcvik sme ukončili pretekmi, žiaci preplávali 50m, dostali osvedčenie o plaveckej spôsobilosti a ako odmenu pero. Jeden neplavec a chýbajúci žiaci sa pretekov nezúčastnili.

                Zodpovednosť za žiakov počas plaveckého výcviku je veľká. V tomto školskom roku boli žiaci pomerne dobrí, disciplinovaní, užívali si pobyt vo vode a výcvik. Nádherné slnečné počasie a výborný priebeh výcviku umocnili veľmi dobré dojmy a kladné hodnotenie výcviku nielen učiteľmi, ale hlavne žiakmi.

     

    Záverečný pretek - výsledky:

    žiačky: 1. Laura FLENDROVSKÁ                                 žiaci:    1. Martin LUKÁČIK

                2. Romana RUŽEKOVÁ                                               2. Samuel KMEŤKA

                3. Tereza VEREŠVÁRSKA                                          3. Stanislav JANITA

    Fotografie z výcviku TU.

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec
  • ExpEdícia
  • Jesenná výstava tekvíc