Navigácia

iBobor

Informatickej súťaže sa zúčastnilo 60 654 súťažiacich z 975 škôl.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
 

Súťaže sa na našej škole zúčastnilo približne 170 žiakov z druhého stupňa.

Súťažili v dvoch kategóriách – Benjamín (5. až 7. ročník) a Kadet (8. až 9. ročník). Percentil v zátvorke vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich na Slovensku.

V kategórii Kadet získali najviac bodov:

 1. Tomáš Hlúšek, 8.C (73,34 bodov – 97. percentil)
 2. Patrik Ševčík, 8.B (68,01 bodov – 90. percentil)

          Rebeka Viznerová, 8.C (68,01 bodov – 90. percetil)

 1. Róbert Janega, 8.A (66,68 bodov, 86. percentil)

 

V kategórii Benjamín získali najviac bodov:

 1. Jakub Pitoňák, 7.D (68,01 bodov – 97. percentil)
 2. Silvia Majbová, 6.C (62,68 bodov – 94. percentil)

          Samuel Šošovička, 7.D (62,68 bodov – 94. percentil)

 1. Erik Zapletal, 7.D (61,34 bodov – 92. percentil)

 

Nakoľko pre piatakov, šiestakov i siedmakov boli rovnaké súťažné otázky, oceňujeme aj snahu piatakov, ktorí boli v nevýhode oproti ostatným a vyhodnocujeme najlepšie výkony medzi nimi:

 1. Kristína Hlúšková, 5.D (73.percentil)
 2. Zuzana Bírová, 5.D (71. percentil)
 3. Nikol Hanúsková, 5.D (68. percentil)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
  Fándlyho 11
  90201 Pezinok
 • 033 / 641 22 53
  033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria