Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva s DPH
s DPH
Faktúra 20151637 PC učtáreň 567,61 s DPH 27.03.2015 MB TECH BB s.r.o. Mgr. Milan Janoga riaditeľ školy
Faktúra 20159982 PC učtáreň 1 245,00 s DPH 28.12.2015 MB TECH BB s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o servise a poskytnutí zodpovednej osoby s DPH 25.01.2018 BESONE, s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 67O620843 2O16100306 293,86 s DPH Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 2O161O0306 2O16100306 281,18 s DPH Bageta Alena Malíšková vedúca ŠJ
Faktúra 1609576 AD REM 653,25 s DPH 08.07.2016 Učebnice, pomôcky AJ 2. stupeň Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 9160001055 ASC Applied Software Consultants 349,00 s DPH 25.08.2016 ASC agenda Komplet ZŠ Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 914001408 ASC agenda Komplet ZŠ 2015 174,00 s DPH 31.07.2014 ASC Applied Software Consultants Mgr. Milan Janoga riaditeľ školy
Faktúra 9140002738 ASC dochádzka 209,00 s DPH 25.09.2014 ASC Applied Software Consultants Mgr. Milan Janoga riaditeľ školy
Faktúra 9140003421 ASC dochádzka 298,00 s DPH 29.09.2014 ASC Applied Software Consultants Mgr. Milan Janoga riaditeľ školy
Faktúra 160075 AV Integra, s.r.o. 358,80 s DPH 02.08.2016 Výmena projekčnej lampy Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 160087 AV Integra, s.r.o. 333,60 s DPH 19.09.2016 Výmena projekčnej lampy Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Abonentná s DPH 10.10.2017 CWS boco Slovensko s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 103613654 Activa Slovakia s.r.o. 210,96 s DPH 30.08.2016 Učebnice, pomôcky Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 201606061 Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. 150,00 s DPH 10.08.2016 Právne služby Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 201605053 Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. 150,00 s DPH 08.07.2016 Právne služby Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 201607070 Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. 150,00 s DPH 19.09.2016 Právne služby Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Faktúra 1703000343 Aktualizácia + servis k programu SVP 39,24 s DPH 13.03.2017 SOFT-GL s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3184
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec
  • ExpEdícia
  • Jesenná výstava tekvíc