Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke stravy s DPH 01.06.2018 Základná škola MŠ Vajanského 16 Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O poskytovaní verejných služieb s DPH 25.08.2015 SWAN, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU VRÁTANE PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU s DPH 28.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 25.09.2018 Základná škola Maspex Slovakia Trade s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o usporiadaní okresného kola chlapcov a dievčat v basketbale s DPH 11.10.2018 Základná škola OÚ Bratislava, odbor školstva Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k zmluve Rajo 2015/2016 s DPH 22.05.2015 RAJO, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O servisnej službe s DPH 21.01.2013 ILLE: Papier-Service SK, spol. s r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva O servisnom prenájme rohoží s DPH 24.09.2007 Lindstrom s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva o nájme nebytových priestorov Basketbalový klub Pezinok s DPH 18.09.2018 Základná škola Basketbalový klub Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O servisnej službe s DPH 29.05.2006 ILLE: Papier-Service SK, spol. s r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 19.09.2018 Základná škola GROOVEDANCE Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O servisnej službe Ille s DPH 01.04.2016 ILLE-Papier-Service spol. s r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke potravín s DPH 27.08.2015 Ing. Marián Uherčík DANAS Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku Nadácia ZSE s DPH 21.08.2018 Nadácia ZSE Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k zmluve Rajo 2016/2017 s DPH 16.05.2016 RAJO, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O usporiadaní okresného kola školskej športovej súťaže basketbal s DPH 22.09.2016 Základná škola Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O nájme nebytových priestorov s DPH 28.09.2015 Základná škola Basketbal Pezinok s.r.o. Justín Sedlák
Zmluva Rámcová dohoda Milan Dymo DUO-Fruit _ Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia s DPH 20.08.2018 Duo fruit Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O dodávke stravy s DPH 31.08.2015 Základná škola MŠ Vajanského 16 Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Rámcová dohoda Mabonex Slovakia - Dodávka spracovaniejzeleniny, ovocia, rastl. olejov a tukov s DPH 20.08.2018 Mabonex Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3184
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec
  • ExpEdícia