Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva darovacia 200,00 s DPH 12.09.2014 Mgr. Tomáš Minarský Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva darovacia zmluva Indícia 2018/6 s DPH 23.10.2018 Indícia, n.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o usporiadaní okresného kola Pytagoriády s DPH 17.03.2017 Základná škola Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o poskytovaní PZS s DPH 30.12.2016 REMEDY point, s. r. o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke stravy zo dňa 31.08.2015 s DPH 02.01.2017 Základná škola MŠ Vajanského 16, Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Darovacia 3 000,00 s DPH 27.04.2017 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Rámcová dohoda Víno Matyšák s DPH 26.03.2018 Víno Matyšák Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže s DPH 05.04.2018 Základná škola Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O spolupráci s Bonu Fructi s DPH 03.05.2017 Boni Fructi, spol. s r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní KK školskej športovej súťaže žiakov ZŠ s DPH 15.11.2018 Základná škola Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Rámcová zmluva č. 5 na dodávanie tovaru s DPH 11.02.2015 LAUDER s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva Nájomná zmluva s DPH 19.09.2013 ECOLOAB s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva o nájme nebytových priestorov Mgr. Viola Nováková s DPH 19.10.2018 Základná škola Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 25.09.2018 Základná škola Maspex Slovakia Trade s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o usporiadaní okresného kola chlapcov a dievčat v basketbale s DPH 11.10.2018 Základná škola OÚ Bratislava, odbor školstva Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva P r í l o h a č. 3 ku Zmluve na dodávku a odber tepla č. 1838507084 s DPH 13.01.2015 TERMMING, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU VRÁTANE PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU s DPH 28.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva o nájme nebytových priestorov Basketbalový klub Pezinok s DPH 18.09.2018 Základná škola Basketbalový klub Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 19.09.2018 Základná škola GROOVEDANCE Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Darovacia s DPH 20.02.2017 Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3184
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec
  • ExpEdícia
  • Jesenná výstava tekvíc