Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva darovacia 200,00 s DPH 12.09.2014 Mgr. Tomáš Minarský Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 19.10.2015 Základná škola OZ Krúžky v škole Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis s DPH 07.12.2015 Nadácia Pontis Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Darovacia 3 000,00 s DPH 27.04.2017 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke stravy zo dňa 31.08.2015 s DPH 02.01.2017 Základná škola MŠ Vajanského 16, Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o poskytovaní PZS s DPH 30.12.2016 REMEDY point, s. r. o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o usporiadaní okresného kola Pytagoriády s DPH 17.03.2017 Základná škola Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže s DPH 28.02.2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Darovacia s DPH 20.02.2017 Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Kúpna - Tatranská mliekareň s DPH 01.12.2015 Tatranská mliekareň a.s. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Rámcová dohoda "Dodávka mliečnych výrobkov" s DPH 28.09.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O ZDRUZENEJ DODÁVKE ZEMNEHO PLYNU PRE MALOODBER č. 1111133 s DPH 06.02.2017 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY s DPH 06.02.2017 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva oservise aposkytnutízodpovednejosoby s DPH 25.01.2017 BESONE, s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o nájme nebytových priestorov Groovedance s DPH 23.09.2016 Základná škola GROOVEDANCE Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.11.2015 Základná škola Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva o nájme nebytových priestorov Groowedance s DPH 28.09.2015 Základná škola GROOWEDANCE Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva O servise a poskytnutí zodpovednej osoby s DPH 11.12.2015 BESONE, s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania s DPH 29.10.2012 Základná škola Mesto Pezinok v zastúpení: Mgr. Oliver Solga, primátor Mgr. Milan Janoga riaditeľ školy
Zmluva O nájm s DPH 07.11.2016 Základná škola Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2996
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53 033 / 641 34 17 - školská jedáleň
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
   • Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Plavecký výcvik - 1.ročník
  • Donauauen
  • ŠKD - Turnaj v zrýchlenej vybíjanej - 2.ročník
  • Exkurzia - Vodárenské múzeum 7.B, 7.C
  • Sladký život
  • Okresné kolo v atletike
  • ŠKD 3.C Návšteva múzea
  • ŠKD 3.C - Noc v škole
  • Exkurzia-3.B a 3.C Košariská, Bradlo, Prietrž
  • ŠKD - Talentová súťaž - 1.ročníky
  • Ostrihom
  • VIDA Brno