• Oznamy jedálne

    •  

     Stravovanie žiakov a zamestnancov  školy je zabezpečené vo vkusne  zariadenej školskej jedálni. Kolektív zamestnancov s vedúcou Alenou Malíškovou zabezpečuje obedy .
      

      

     Strava v ŠJ je pripravovaná podľa schválených noriem pre školské zariadenia, je veľmi chutná, kvalitná a pestrá. Stravníci majú zabezpečený pitný režim a obedy im spestruje i podávané  školske ovocie a   pod. Denne sa vydáva cca 830 obedov , pre Základnú školu, MŠ Vajanského, Dôchodcov.
     BREJKY karty na školské mlieko sa vydávajú v kancelárií ŠJ v dňoch pondelok  a  streda  cez veľkú prestávku 9,30-10,00 hod.

     "Rozhodnutie o prijatí na stravu" - zoznam stravníkov je vyvesený v ŠJ

      

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Školský ples
  • Dramatické čítanie v 2.B
  • Karneval 1.stupeň
  • Beseda so spisovateľom Ľ. Feldekom
  • Týždeň hlasného čítania v 1.C "My už vieme všeličo" - marec
  • Týždeň hlasného čítania v 1.C "Puf a Muf" - február
  • Beseda so spisovateľkou Máriou Štefánkovou
  • Literárno - výtvarná súťaž
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Moje telo - interaktívna výstava
  • Štafetové hry
  • ŠKD - divadielko Veselá rozprávka