Navigácia

Zapojené triedy

ISCED I: 1. B, 1. C, 1. D, 2. A, 3. A

ISCED II: 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 6. A, 6. C

 

Zapojené triedy sú triedy v ktorých sa využívajú učebnice Hejného metódy.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria