Navigácia

Jedáleň

Oznamy jedálne

 Odhlásenie zo stravy:  Posledný termín na ohlásenie zo stravy (resp. prihlásenie) - na posledné dni školského roku je pondelok 26.6.2017 . Po tomto dátume sa už zo stravy odhlásiť (prihlásiť) nedá (z dôvodu vyúčtovaniu šk.roku).

 

Odhlásiť zo stravy sa dá telefonicky alebo osobne v kancelárii ŠJ. 

Odhlásiť zo stravy  dieťa emailom sa nedá !!!

 

*****************************************************

Stravovanie žiakov a zamestnancov  školy je zabezpečené vo vkusne  zariadenej školskej jedálni. Kolektív zamestnancov s vedúcou Alenou Malíškovou zabezpečuje obedy .
 

 

Strava v ŠJ je pripravovaná podľa schválených noriem pre školské zariadenia, je veľmi chutná, kvalitná a pestrá. Stravníci majú zabezpečený pitný režim a obedy im spestruje i podávané  školske ovocie a   pod. Denne sa vydáva cca 830 obedov , pre Základnú školu, MŠ Vajanského, Dôchodcov.
BREJKY karty na školské mlieko sa vydávajú v kancelárií ŠJ v dňoch pondelok  a  streda  cez veľkú prestávku 9,30-10,00 hod.

"Rozhodnutie o prijatí na stravu" - zoznam stravníkov je vyvesený v ŠJ

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria