• Oznamy jedálne

    •  Odhlásenie zo stravy:  Posledný termín na ohlásenie zo stravy (resp. prihlásenie) - na posledné dni školského roku je pondelok 26.6.2017 . Po tomto dátume sa už zo stravy odhlásiť (prihlásiť) nedá (z dôvodu vyúčtovaniu šk.roku).

      

     Odhlásiť zo stravy sa dá telefonicky alebo osobne v kancelárii ŠJ. 

     Odhlásiť zo stravy  dieťa emailom sa nedá !!!

      

     *****************************************************

     Stravovanie žiakov a zamestnancov  školy je zabezpečené vo vkusne  zariadenej školskej jedálni. Kolektív zamestnancov s vedúcou Alenou Malíškovou zabezpečuje obedy .
      

      

     Strava v ŠJ je pripravovaná podľa schválených noriem pre školské zariadenia, je veľmi chutná, kvalitná a pestrá. Stravníci majú zabezpečený pitný režim a obedy im spestruje i podávané  školske ovocie a   pod. Denne sa vydáva cca 830 obedov , pre Základnú školu, MŠ Vajanského, Dôchodcov.
     BREJKY karty na školské mlieko sa vydávajú v kancelárií ŠJ v dňoch pondelok  a  streda  cez veľkú prestávku 9,30-10,00 hod.

     "Rozhodnutie o prijatí na stravu" - zoznam stravníkov je vyvesený v ŠJ

      

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53 033 / 641 34 17 - školská jedáleň
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
   • Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Ostrihom
  • VIDA Brno
  • Poznaj hlavné mesto 2018
  • Čokoládová tretra
  • ŠKD - Futbalové popoludnie
  • ŠKD - Návšteva múzea - herbár - 3.C
  • ŠKD - štafetové behy - 2.ročníky
  • ŠKD - Pes, priateľ človeka - 1.odd
  • Anglický kurz
  • ŠKD - Malí čitatelia (návšteva Malokarpatskej knižnice) - 7.odd
  • KK - gymnastika
  • O putovný pohár ŠKD - futbalový turnaj