Navigácia

Školský poriadok Záverečné správy Dokumenty na stiahnutie Školský vzdelávací program Kontinuálne vzdelávanie Zápis do 1. ročníka Koncepcia rozvoja školy Výchovný program

Dokumenty na stiahnutie

V prípade potreby si môžete stiahnuť nasledujúce dokumenty.

Odhlásenie dieťaťa zo školského klubu detí: ziadostoodhlaseniedietatazskd.doc

Odhlásenie dieťaťa zo školy: ziadostoodhlaseniedietatazoskoly.doc

Odklad začiatku dochádzky: Odklad_zaciatku_dochadzky.doc

Oslobodenie z telesnej výchovy: ziadostooslobodeniezvyucovaniatelesnejvychovy.doc

Predčasné zaškolenie dieťaťa: Predcasne_zaskolenie_dietata.doc

Prijatie dieťaťa do školy: ziadostoprijatiedietatadoskoly.doc

Prijatie dieťaťa do školského klubu detí: Prijatie_dietata_do_skd.doc

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy: Protokol_o_zapise(1).docx

Uvoľnenie dieťaťa z vyučovania: ziadostouvolneniedietata.doc

Krátkodobé uvoľnenie dieťaťa z vyučovania: kratkodobe_uvolnenie_ziaka.doc

Žiadosť o štúdium v zahraničí: ziadost_o_studium_v_zahranici.doc

Informácie o štúdiu v zahraničí: Informacie_o_studiu_v_zahranici.docx

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria