Navigácia

Školský poriadok Záverečné správy Dokumenty na stiahnutie Školský vzdelávací program Kontinuálne vzdelávanie Zápis do 1. ročníka Koncepcia rozvoja školy Výchovný program

Záverečné správy

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2016/2017 Sprava_za_rok_2016-17.pdf

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2015/2016 Sprava__za_rok_2015-16.pdf

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2014/2015 Sprava_za_rok_2014-2015.pdf

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2013/2014 Sprava_2013-2014.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria