• Ľubomíra Janogová
   • Ľubomíra JanogováVychovávateľ
    lubka.janogova@gmail.com
    Fotoalbum
   • Mgr. Dominika Kasznárová
   • Mgr. Dominika KasznárováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.A
    kasznarova.dominika@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Nikola Kasznárová
   • Mgr. Nikola KasznárováVychovávateľ
    kasznarova.nikola@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Oľga Kocurková
   • Mgr. Oľga KocurkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.C
    kocurkova.olga@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Beata Kopcová
   • Beata KopcováVychovávateľ
    kopcova.beata@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Kvetoslava Košťálová
   • Mgr. Kvetoslava KošťálováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.C
    kostalova.kvetoslava@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Zlata Kováčová
   • Mgr. Zlata KováčováVychovávateľ
    kovacova.zlatica@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Adriána Bajaníková
   • Mgr. Adriána BajaníkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.A
    krajcovicova.adriana@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Bc. Michaela Kulišková
   • Bc. Michaela KuliškováVychovávateľ
    kuliskova.michaela@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Čítanie kníh podľa vlastného výberu 2.A
  • Matematika v 2.A
  • Historicko-geografická exkurzia
  • ŠKD koncert
  • Donau Auen 5. ročník
  • Gymnasticka krajské kolo
  • Deň Zeme v 2.D
  • Deň Zeme v 3.A
  • Hejneho metóda v 3.A
  • O pohár riaditeľky školy
  • Deň Zeme v 3.C
  • Atletický krúžok