• Mgr. Zuzana Gáliková
   • Mgr. Zuzana GálikováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.C
    galikova.zuzana@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Alena Golian
   • Mgr. Alena GolianUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.C
    golianova.alena@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Silvia Gömöryová
   • Mgr. Silvia GömöryováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.D
    gomoryova.silvia@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Bibiána Grilliová
   • Mgr. Bibiána GrilliováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 4.A
    grilliova.bibiana@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Regina Guštafíková
   • Mgr. Regina GuštafíkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.B
    gustafikova.regina@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Lenka Hajnovičová
   • Mgr. Lenka HajnovičováUčiteľ
    hajnovicova.lenka@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Bc. Soňa Hanúsková
   • Bc. Soňa HanúskováVychovávateľ
    hanuskova.sona@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Ing. Monika Hlúšková
   • Ing. Monika HlúškováRiaditeľ
    riaditelka@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Katarína Hrachovská
   • Mgr. Katarína HrachovskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.B
    hrachovska.katarina@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Terézia Illavská
   • Mgr. Terézia IllavskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.D
    illavska.terezia@zsfandlyho.sk
    Fotoalbum
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Čítanie kníh podľa vlastného výberu 2.A
  • Matematika v 2.A
  • Historicko-geografická exkurzia
  • ŠKD koncert
  • Donau Auen 5. ročník
  • Gymnasticka krajské kolo
  • Deň Zeme v 2.D
  • Deň Zeme v 3.A
  • Hejneho metóda v 3.A
  • O pohár riaditeľky školy
  • Deň Zeme v 3.C
  • Atletický krúžok