• Prerušenie elektriny - DÔLEŽITÝ OZNAM

     • Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že  z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 03.05.2018 (štvrtok) bude vyučovanie prebiehať v obmedzenom režime.

      Žiaci 1. a 2. stupňa sa budú učiť 4 vyučovacie hodiny do 11.40 hod.
      V prevádzke nebude ani školská jedáleň.
     • Poznaj hlavné mesto

     • V dňoch 15. až 17. mája 2018 sa uskutoční kurz “Poznaj svoje hlavné mesto“, ktorý je každoročnou doplnkovou aktivitou pre žiakov piateho ročníka. Cieľom kurzu je sprostredkovanie informácií o Bratislave - hlavnom meste Slovenska.
    • Škola v prírode - Bojnice
     • Škola v prírode - Bojnice

     • V dňoch 9.-13.4 2018 sa žiaci 2.A a 2.B zúčastnili školy v prírode v Bojniciach.
     • Bavme deti športom

     • V marci sa žiaci 1. stupňa zúčastnili štyroch kôl atletickej súťaže „Bavme deti športom“
      v hale Elán v Bratislave.
     • Deň narcisov 2018

     • 13.apríla 2018 sa uskutočnil 22. ročník finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine pod názvom Deň narcisov. Do akcie v uliciach Pezinka so po ôsmy raz zapojili i žiaci našej školy. Verili, že to bude pre nich deň plný pozitívnych emócií a zážitkov. Svojou účasťou na zbierke vyjadrili spolupatričnosť s pacientmi, ktorí so zákerným onkologickým ochorením bojujú. Väčšina žiakov a učiteľov si žltý narcis - tohto nežného posla jari a symbol nádeje, pripla na oblečenie, čím poskytli finančnú podporu a vyjadrili solidaritu s chorými.
     • Zážitkové vyučovanie vlastivedy

     • V dňoch 21. a 22. marca 2018 sa žiaci 3. ročníkov zúčastnili ZÁŽITKOVÉHO VYUČOVANIA VLASTIVEDY v Bratislave.
    • Jarný zber papiera
     • Jarný zber papiera

     • sa uskutoční v dňoch    

      9. - 12. apríla 2018.

    • Krúžok Tvorivé dielne
     • Krúžok Tvorivé dielne

     • Počas školského roka vytvárame s prvákmi a druhákmi na krúžku Tvorivé dielne.
    • 1.B v Malokarptskej knižnici
     • 1.B v Malokarptskej knižnici

     • Dňa 14.3. 2018 žiakov z 1.B v Malokarpatskej  knižnici privítala  pani Denisa Kovácsová. Podujatie sa nieslo v duchu informatickej výchovy, keďže väčšina žiakov tu boli po prvýkrát.
     • Okresné kolo v PYTAGORIÁDE

     • V dňoch 13. 3. a 14. 3. sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Súťaže sa zúčastnilo 167 žiakov, 75 z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi.
    • Úspechy v biologickej olympiáde
     • Úspechy v biologickej olympiáde

     • Dňa 8.2. 2018 sa na ZŠ Bielenisko v Pezinku uskutočnilo obvodné kolo biologickej
      olympiády kategória „C“, žiaci 8. a 9.ročníka, na ktorom sa zúčastnili aj žiačky našej
      školy.
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Deň svätej Lucie
  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec