• Vieme správne stolovať a správať sa v jedálni

     • My žiaci primárneho vzdelávania spolu s našimi pani vychovávateľkami a pani učiteľkami sme sa rozhodli spríjemniť si pobyt v školskej jedálni tým, že si vzájomne ukážeme ako sa v jedálni správať.  Učíme sa správne stolovať, nechávať po sebe poriadok, vzájomne sa sledujeme a  podporujeme sa. Naše pani vychovávateľky nás pozorujú, pomáhajú nám a spolu s nami - žiakmi si hodnotíme každý deň. A ako to dopadlo?
       
      - za december sme mohli získať 15 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.C a 1.D - 11 bodov
      2.ročník - 2.C - 12 bodov
      3. ročník - 3.A, 3.B a 3.C - 15 bodov
      4.ročník - 4.D - 13 bodov
       
      - za január sme mohli získať 18 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.D - 18 rokov
      2.ročník - 2.D - 15 bodov
      3.ročník - 3.C - 18 bodov
      4.ročník - 4.D - 18 bodov

      Pridajte sa k nám a j ostatní, držme si palce. Uvidíme, ako sa nám bude dariť v ďalších mesiacoch.
       - za február sme mohli získať 15 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.A - 14 bodov
      2.ročník - 2.D - 12 bodov
      3.ročník - 3.A, 3.B a 3.C - 15 bodov
      4.ročník - 4.B, 4.c a 4.d - 14 bodov
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 5.3 a 6.3.2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Všetci žiaci podali skvelé výkony a aj touto cestou víťazom blahoželáme.

      I. kategória
      Próza                                                              
      1. Kristína Adamčíková     2.D                             
      2. Ema Majerová               3.A                             
      3. Nela Slivková                2.C                                 
          Richard Gašparovič      4.D 

      Poézia                                                              
      1. Silvia Pavelčíková        3.C                             
      2. Victoria Gažda             4.A                             
      3. Šimon Pícha                4.C                                 
          Barbora Buzgová         3.B

       

      II. kategória
      Próza                                                              
      1. Emma Hlaváčková       5.C                             
      2. Petra Procházková      6.A                             
      3. Nina Halušková           5.A                                 
          Tereza Hlúšková          6.A                             

       Poézia

      1. Peter Berta                  6.A                             
      2. Adam Bednarič            5.C                             
          Tatiana Illavská            6.A                                                            
      3. Denisa Šnircová          5.D

          Timotej Libant             6.A

                                         

      III. kategória
      Próza                                                                                                                  
      1. Michal Illavský        8.A 

      Poézia                                                                                                                  
      2. Simona Podušelová     7.C

      Žiaci umiestnení na prvých miestach nás budú reprezentovať v okresnom kole. Držíme všetkým palce.

      Foto TU

     • Moje telo - interaktívna výstava v Bratislave

     • Dňa 19.2.2019 navštívili žiaci 2.B a 3.A triedy interaktívnu výstavu Moje telo v Bratislave. Prostredníctvom siedmich stanovíšť sa dozvedeli  mnoho zaujímavosti a záhad o svojom tele. Vo vnútri mozgu získali viac informácií o tom, ako fungujú ľudské zmysly – čuch, chuť, hmat, zrak a sluch. Nasledovala kostra a svaly, kde si zopakovali, akú nenahraditeľnú rolu hrajú svaly pre pohyb tela. Názorne videli ako pracujú naše vnútorné orgány. Na záver sa zahrali na operatérov. Žiaci sa vrátili plní nových zážitkov a vedomostí - veď pozrite.
      Foto TU
     • Štafetové hry

     • V dňoch 11. a 12. februára sa  na 1. stupni konali štafetové hry.
      Žiaci si navzájom zmerali sily a športové výkony. Atletické disciplíny plnili so zápaľom v tradícií fair play. 
      Foto TU
     • ŠKD - divadielko Veselá rozprávka

     • Dňa 13.2.2019 sa v jedálni školy pre deti z ŠKD uskutočnilo divadielko - Veselá rozprávka.
      Foto TU
     • ŠKD - Pexesový turnaj 3.-4. ročník

     • Dňa 12.2.2019 sa uskutočnila celoklubová akcia pre 3. a 4. ročník - Pexesový turnaj.
      Foto TU

     • ŠKD - Pexesový turnaj 1.-2. ročník

     • Dňa 7.2.2019 sa uskutočnila celoklubová akcia ŠKD pre 1. a 2. ročník - Pexesový turnaj.
      Foto TU
     • Dotazník

     • Milí rodičia, 
      v spolupráci s Mestom Pezinok vás poprosíme o vyplnenie dotazníka „Bezpečný pohyb detí do/zo školy“ . Údaje z dotazníka pomôžu Mestu Pezinok zmapovať najnebezpečnejšie úseky na ceste žiakov do školy a následne ich  v čo najväčšej možnej miere eliminovať.  
      Prosíme o čo najväčšie zapojenie do tejto aktivity, pretože výsledky dotazníka môžu pozitívne ovplyvniť bezpečnosť dochádzania vašich detí do školy a následne urobiť opatrenia a zakomponovať ich do pripravovaného rozpočtu mesta.

      Link na dotazník: https://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=9023
     • ŠKD - trampolínový maratón

     • Naši prváci ukázali svoju zručnosť, rýchlosť a šikovnosť na celoklubovej akcii s názvom "Trampolínový maratón". Skákali na trampolínach a zdolávali prekážkové dráhy.
      Foto TU
     • Oznam

     • Vo štvrtok 31.1.2019 budú triedni učitelia vyhodnocovať výchovno - vzdelávacie výsledky za 1. polrok, z tohto dôvodu bude skrátené vyučovanie:

      1.stupeň - 4 vyučovacie hodiny
      2. stupeň - 5 vyučovacích hodín


      Ing. Monika Hlúšková
      riaditeľka školy

     • Deň svätej Lucie

     • 13.decembra v deň sv.Lucie sa škola "hemžila malými Luckami." Pani učiteľky 1.stupňa pre deti pripravili večerný program - Deň svätej Lucie. Deti prišli v bielom oblečení s rozsvietenými lampášikmi. Dozvedeli sa, akými zvykmi, tradíciami a obyčajmi bol opradený tento magický dátum v minulosti. Podvečer spríjemnilo i hudobné vystúpenie "dvoch vianočných škriatkov", pri ktorých pesničkách si deti zatancovali. Po skončení si pochutnali na koláčiku a nápoji sv.Lucie.

      Podľa legendy sa sv.Lucia narodila v meste Syrakúzy v roku 284. Bola kresťankou ale nútili ju, aby si za manžela vzala pohana, ktorému sa páčili jej krásne oči. Lucia si ich vylúpila a poslala mu ich. Je patrónkou slepých.

      Foto TU.
     • Pytagoriáda - školské kolo

     • Školské kolo Pytagoriády sa konalo v dňoch 12. - 13.12.2018.
      Výsledky si môžete pozrieť TU: PYT2018.xls
     • Vianočný koncert žiakov ZUŠ

     • Dňa 10.12. 2018 sa v našej škole uskutočnil vianočný koncert žiakov ZUŠ. 
      Krásneho koncertu sa zúčastnili všetky deti z ŠKD.
      Foto TU
     • Korčuliarsky kurz 2018

     • V týždni od 3. - 7. 12. 2018 sa tretiaci zúčastnili Korčuliarskeho výcviku v zimnom štadióne Aréna Pezinok. 

      Na ľade boli rozdelení do viacerých skupín So žiakmi pracovali – trénovali výcvikoví tréneri, ktorí ich učili rôzne korčuliarske kreácie. Žiaci sa naučili pohybovať po ľade kĺzavým spôsobom, korčuľovať okolo prekážok, robiť osmičky, jazdiť v predklone, zdvíhať za jazdy predmety z ľadu, naberať rýchlosť a brzdiť, prekonávať prekážky, jazdiť vo dvojiciach, trojiciach. Ak spadli postavili sa a korčuľovali ďalej. Ani malé neúspechy ich neodradili a veselo cviky opakovali znovu. Kurz sa žiakom páčil, veľakrát sa im nechcelo ísť z ľadu dole. Tešili sa na každý nový výcvik a ich tváričky žiarili šťastím.

      Foto TU
     • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava

     • Dňa 28.novembra 2018 sme sa zúčastnili atletickej súťaže Bavme deti športom v hale Elán v Bratislave. Získali sme 1. miesto.
      Foto TU
     • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy - 3.ročník

     • V októbri a novembri sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili vlastivednej exkurzie do Bratislavy. 

      Naša exkurzia začala na Bratislavskom hrade, kde si žiaci vypočuli prvú povesť o Bratislavskom hrade – Stolček. Prezreli sme si  nádvorie Bratislavského hradu –  najvyššiu vežu a vypočuli sme si povesť, o hradnej studni - ako to bolo s vodou na hrade.  


       
     • Krajské kolo v stolnom tenise

     • Dňa 4.12.2018 sa naši žiaci zúčastnili krajského kola v stolnom tenise na Spojenej škole Mokrohájska v Bratislave, kde skončili na 4. mieste. Našu školu reprezentovali: Adam Matej, Guštafík Matúš, Mičík Matej a Illavský Michal.
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • ŠKD Turnaj v zrýchlenej vybíjanej 3. ročníkov
  • MSR v gymnastickom štvorboji
  • MDD zábavno-edukatívne predstavenie
  • Daniel Ryška - Majster sveta v karate
  • ŠKD Futbalový turnaj
  • TPK 2018/2019
  • ŠKD Ukáž čo vieš
  • ŠKD Rozprávkový les 1.roč
  • OK atletika
  • plavecký výcvik 2019
  • 5.C na oslave 70. vyročia vzniku policajnej kynológie
  • ŠKD - Rýchlejší vyhráva - štafety 3. ročník