• Slávik 2019

     • Dňa 20.3. 2019 sa uskutočnila v našej škole spevácka súťaž Slávik 2019. 
      Foto TU
     • Prednáška o jablkách

     • Dňa 11.4.2019 boli žiaci 2.B a 3.A triedy vďaka ovocniárom z Dunajskej Lužnej prostredníctvom zaujímavého programu informovaní o pestovaní ovocia, zdravej výžive a ochutnali čerstvé i spracované jablká.Interaktívnym spôsobom bol zdôraznený význam konzumácie ovocia a zeleniny.
      Foto TU
     • Beseda so spisovateľom E. J. Grochom

     • Dňa 10.4. 2019 sa uskutočnila v Malokarpatskej knižnici beseda so spisovateľom E. J. Grochom. Besedy sa zúčastnila 1.C trieda. 
      Foto TU
     • Loptové hry

     • Krúžok loptových hier je zameraný najmä na hry s loptou. S deťmi trénujeme hrubú motoriku, koordináciu, postreh. Vedieme deti k presnosti pri hádzaní loptou, k reflexii a ohybnosti, rýchlosti, rovnováhe a trpezlivosti. Pri cvičení využívame rôzne veľkosti a typy lôpt.
      Foto TU
     • Vlastivedná exkurzia po Bratislave

     • Vlastivednou exkurziou po Bratislave – druhým okruhom sme pokračovali v marci a apríli. Žiaci si prezreli a spoznávali ďalšie pamiatky starej Bratislavy. Tentokrát sa naša exkurzia začala na nábreží Dunaja. Od Dunaja sme sa presunuli na námestie Ľ. Štúra, tu sa v minulosti konala slávnostná ceremónia a predstavenie  kráľa svojmu ľudu. Ďalšou zastávkou bola Rybárska brána, ktorá bola najmladšia a najmenšia v Bratislave. Nasledoval presun na Hlavné námestie, kde si žiaci prezreli starú radnicu a Primaciálny palác. Celá exkurzia Bratislavou bola popretkávaná krátkymi bratislavskými povesťami a pútavým výkladom pani sprievodkyne (za čo jej ďakujeme). Na tomto mieste sa naša exkurzia skončila a plný zážitkov a nových poznatkov sme sa vrátili do školy.
       
      Foto TU
     • Noc s Andersenom

     • V dňoch 29.3.-30.3. sa zúčastnili žiaci 4.B triedy podujatia s názvom Noc s Andersenom, ktoré sa každoročne koná v Malokarpatskej knižnici v Pezinku. Pre deti bol pripravený bohatý a zábavný program až do hlbokej noci. Súčasťou programu bola návšteva župana BSK Juraja Drobu a primátora Pezinka Igora Hianika, zábavné čítanie a hranie rolí s dievčatami z EDUdramy, návšteva Mestského múzea a povaly po tme s baterkami, nočná hra v knižnici, sledovanie filmu a čítanie na dobrú noc. Ďakujeme zamestnancom Malokarpatskej knižnice, ktorí sa nám postarali o príjemný zážitok.
      Foto TU
     • ŠKD - Bude zo mňa spisovateľ

     • Dňa 19.3.2019 sa v ŠKD konala celoklubová akcia Bude zo mňa spisovateľ.
      Foto TU
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V dňoch 26. - 27. 3. 2019 sa na našej škole konalo okresné kolo Pytagoriády. Zúčastnilo sa ho 217 žiakov, z nich 91 sa stalo úspešnými riešiteľmi.

      Našu školu reprezentovalo 17 žiakov. Na 1. mieste sa umiestnili Tomáš Ries (3.B) a Ondrej Gvozdják (8.D). Úspešnými riešiteľmi sa stali: Tomáš Nociar (3.B), Soňa Bučková (4.B), Ľuboš Srnec (4.C), Olívia Zaťková (4.C), Andrej Fencl (5.B), Lenka Kováčová (7.A).
      Gratulujeme!
      Výsledky: OK_PYT_vysledky2019.xls
     • Deň učiteľov

     • Deň učiteľov
      Dnešný sviatočný deň spríjemnili žiaci svojim učiteľom chutným koláčikom a pohárom nealkoholické šumivého vína. 
      Foto TU
     • Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

     • Dňa 19.3.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín v Modre. 
      Nasú školu reprezentovali víťazi školského kola.
      1. kategória - poézia: Silvia Pavelčíková 3.C
      2. kategória - poézia: Peter Berta 6.A
                            próza: Emma Mária Hlaváčková 5.C
      3. kategória - próza: Michal Illavský 8.A

      Umiestnenie:
      2. miesto: Michal Illavský
      3. miesto: Peter Berta
      Foto TU
     • Úspechy v biologickej olympiáde

     • Úspechy v biologickej olympiáde 

      12.2. sa na ZŠ Bielenisko v Pezinku uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategória „C“, pre žiakov 8. a 9.ročníka, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V teoreticko-praktickej časti sa Ondrej Gvozdják z 8.D umiestnil na 3. miesteTomáš Nemec tiež z 8.D na 9. mieste. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. V projektovej časti nás reprezentovali Katarína Turcerová z 8.B, ktorá získala 1. miestoLaura Buociková z 9.C 2. miesto.

      Do krajského kola dňa 20.3. postúpili obe dievčatá z projektovej časti a rovnako úspešne našu školu reprezentovali. Katarína Turcerová obsadila krásne 3. miesto a Laura Buociková 8. miesto. Taktiež sa stala úspešnou riešiteľkou.

       Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu. 

     • Školský ples

     • 21.2.2019 sa podvečer konal Školský ples pre žiakov 2. stupňa našej školy. Tohtoročnou témou plesu bola Havajská noc.
      Ďakujeme všetkým rodičom za príspevky do tomboly a bufetu.
      Foto TU
     • Dramatické čítanie v 2:B

     • To aby som Ta mohla lepšie zožrať! C´est pour mieux te manger!
       

      Koľkokrát už bola Červená Čiapočka prerozprávaná, sfilmovaná, zhudobnená !   Dňa 12.3. 2019 navštívila 2.B triedu pani Miroslava Grajciarová, Slovenka žijúca v Paríži. Žiakom predstavila prezentáciu francúzsko-slovenskej knižnej novinky - To aby som ťa mohla lepšie zožrať, ktorej je prekladateľkou. Až do troch štvrtín sa príbeh vyvíja tak, ako ho deti poznajú Červenú Čiapočku čaká stretnutie s vlkom u starej mamy. Už-už idú vyvaliť oči, že to predsa poznajú, keď sa zrazu v kľúčovom momente všetko zmení. Rozuzlenie je vtipné a emotívne, povzbudzuje nielen zmysel pre humor, ale aj schopnosť nahliadať na známe postupy s odvahou. Žiakom sa dramatizácia rozprávky veľmi páčila a v závere si žiaci vyrobili Červenej Čiapočky, zlého vlka, starej mamy a poľovníka.

      Foto TU
     • Karneval

     • Dňa 22.2. 2019 sa uskutočnil Karneval pre 1. stupeň. 
      Foto TU
     • Beseda so spisovateľom Ľubomírom Feldekom

     • Dňa 4.3.2019 žiaci 4.C triedy strávili príjemné dopoludnie so spisovateľom  Ľubomírom Feldekom.
      Foto TU
     • Týždeň hlasného čítania v 1.C: "My už vieme všeličo" marec

     • V týždni od 4. - 8.3. 2019  sa uskutočnil v 1.C Týždeň hlasného čítania: "My už vieme všeličo".
      Foto TU
     • Týždeň hlasného čítania v 1.C: "Puf a Muf" - február

     • V týždni od 18. - 22. 2. 2019  sa uskutočnil v 1.C Týždeň hlasného čítania "Puf a Muf". 
      Foto TU
     • Beseda so spisovateľkou Máriou Štefánkovou

     • Dňa 7.3. 2019 sa uskutočnila beseda s prváčikmi so spisovateľkou Máriou Štefánkovou v priestoroch knižnice. 
      Foto TU
     • Literárno - výtvarná súťaž

     • Malokarpatská knižnica v Pezinku oddelenie pre mládež dňa 6.3.2019 zorganizovala VYHODNOTENIE LITERÁRNO-VÝTVARNEJ SÚŤAŽE za rok 2018. Z našej školy boli ocenené dievčatá :

      • 1.miesto za výtvarnú prácu na tému: Svet je jedna báseň získali Katarína Bížová a Petra Košťálová zo 4.C triedy
      • Špeciálnu cenu knižnice za literárno-výtvarnú prácu  na tému : Svet je jedna báseň získali Lujza Mozolová, Olívia Zaťková, Michaela Olejníková zo 4.C triedy
      • 2.miesto za literárnu prácu na tému: Dary Zeme obdržala Paulína Pilková z 9.B triedy
      Foto TU
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • ŠKD Turnaj v zrýchlenej vybíjanej 3. ročníkov
  • MSR v gymnastickom štvorboji
  • MDD zábavno-edukatívne predstavenie
  • Daniel Ryška - Majster sveta v karate
  • ŠKD Futbalový turnaj
  • TPK 2018/2019
  • ŠKD Ukáž čo vieš
  • ŠKD Rozprávkový les 1.roč
  • OK atletika
  • plavecký výcvik 2019
  • 5.C na oslave 70. vyročia vzniku policajnej kynológie
  • ŠKD - Rýchlejší vyhráva - štafety 3. ročník