• Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje , že
      dňa 03.04.2019 ( streda )

      sa uskutoční na škole celoslovenské testovanie žiakov 9.
      ročníka MONITOR 9.

      Z uvedeného dôvodu v tento deň udeľuje

      žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka riaditeľské voľno

      Žiaci 1. stupňa majú aktivity podľa pokynov triednych
      učiteliek.
      Žiaci 2. stupňa budú automaticky odhlásení zo stravovania.

      Ing. Monika Hlúšková
      riaditeľka školy

     • CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV  9. ROČNÍKA

     •  

      CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV  9. ROČNÍKA

      T9-2019

      ( informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka)

       

      Dňa  3. apríla 2019 (v stredu)  sa žiaci  9. ročníka zúčastnia Celoslovenského testovania  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

      Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50  do 11.50 hod.  

      Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 12.20 hod.

      Žiaci so ZZ zaradení do 2. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 12.50 hod.  

      Bližšie informácie nájdete na www.nucem.sk                                                              

      Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

     • Oznam o zápise žiakov do 1.ročníka

     •  

      Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že

      zápis žiakov do prvého ročníka
      sa uskutoční v dňoch 04. a 05. apríla 2019 

      v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod.

      Viac informácií ...

     • Zber papiera - jar 2019

     • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku vyhlasuje jarný zber papiera.

      Riaditeľka  ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje rodičom žiakov, že sa uskutoční zber papiera v dňoch:

      od 08.04.2019 do 11.04.2019

      Časový harmonogram :

       

      08.04.2019 (pondelok)  – od 13.30 hod. do 17.30 hod.

      09.04.2019 (utorok)      -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                          -  od 13.30 hod do 17.30 hod.

      10.04.2019 (streda )      -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                          -  od 13.30 hod. do 17.30 hod.

      11.04.2019 ( štvrtok )    -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

       

      Na basketbalovom ihrisku bude pristavený kontajner, kde môžete papier v stanovených termínoch odovzdať.              

      Peniaze zo zberu papiera budú použité na zlepšenie materiálneho vybavenia školy.

      Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc škole zberom papiera.

       

      Ďakujeme !

      Ing. Monika Hlúšková

           riaditeľka školy

       

     • Školský ples

     • 21.2.2019 sa podvečer konal Školský ples pre žiakov 2. stupňa našej školy. Tohtoročnou témou plesu bola Havajská noc.
      Ďakujeme všetkým rodičom za príspevky do tomboly a bufetu.
      Foto TU
     • Dramatické čítanie v 2:B

     • To aby som Ta mohla lepšie zožrať! C´est pour mieux te manger!
       

      Koľkokrát už bola Červená Čiapočka prerozprávaná, sfilmovaná, zhudobnená !   Dňa 12.3. 2019 navštívila 2.B triedu pani Miroslava Grajciarová, Slovenka žijúca v Paríži. Žiakom predstavila prezentáciu francúzsko-slovenskej knižnej novinky - To aby som ťa mohla lepšie zožrať, ktorej je prekladateľkou. Až do troch štvrtín sa príbeh vyvíja tak, ako ho deti poznajú Červenú Čiapočku čaká stretnutie s vlkom u starej mamy. Už-už idú vyvaliť oči, že to predsa poznajú, keď sa zrazu v kľúčovom momente všetko zmení. Rozuzlenie je vtipné a emotívne, povzbudzuje nielen zmysel pre humor, ale aj schopnosť nahliadať na známe postupy s odvahou. Žiakom sa dramatizácia rozprávky veľmi páčila a v závere si žiaci vyrobili Červenej Čiapočky, zlého vlka, starej mamy a poľovníka.

      Foto TU
     • Karneval

     • Dňa 22.2. 2019 sa uskutočnil Karneval pre 1. stupeň. 
      Foto TU
     • Beseda so spisovateľom Ľubomírom Feldekom

     • Dňa 4.3.2019 žiaci 4.C triedy strávili príjemné dopoludnie so spisovateľom  Ľubomírom Feldekom.
      Foto TU
     • Týždeň hlasného čítania v 1.C: "My už vieme všeličo" marec

     • V týždni od 4. - 8.3. 2019  sa uskutočnil v 1.C Týždeň hlasného čítania: "My už vieme všeličo".
      Foto TU
     • Týždeň hlasného čítania v 1.C: "Puf a Muf" - február

     • V týždni od 18. - 22. 2. 2019  sa uskutočnil v 1.C Týždeň hlasného čítania "Puf a Muf". 
      Foto TU
     • Beseda so spisovateľkou Máriou Štefánkovou

     • Dňa 7.3. 2019 sa uskutočnila beseda s prváčikmi so spisovateľkou Máriou Štefánkovou v priestoroch knižnice. 
      Foto TU
     • Literárno - výtvarná súťaž

     • Malokarpatská knižnica v Pezinku oddelenie pre mládež dňa 6.3.2019 zorganizovala VYHODNOTENIE LITERÁRNO-VÝTVARNEJ SÚŤAŽE za rok 2018. Z našej školy boli ocenené dievčatá :

      • 1.miesto za výtvarnú prácu na tému: Svet je jedna báseň získali Katarína Bížová a Petra Košťálová zo 4.C triedy
      • Špeciálnu cenu knižnice za literárno-výtvarnú prácu  na tému : Svet je jedna báseň získali Lujza Mozolová, Olívia Zaťková, Michaela Olejníková zo 4.C triedy
      • 2.miesto za literárnu prácu na tému: Dary Zeme obdržala Paulína Pilková z 9.B triedy
      Foto TU
     • Vieme správne stolovať a správať sa v jedálni

     • My žiaci primárneho vzdelávania spolu s našimi pani vychovávateľkami a pani učiteľkami sme sa rozhodli spríjemniť si pobyt v školskej jedálni tým, že si vzájomne ukážeme ako sa v jedálni správať.  Učíme sa správne stolovať, nechávať po sebe poriadok, vzájomne sa sledujeme a  podporujeme sa. Naše pani vychovávateľky nás pozorujú, pomáhajú nám a spolu s nami - žiakmi si hodnotíme každý deň. A ako to dopadlo?
       
      - za december sme mohli získať 15 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.C a 1.D - 11 bodov
      2.ročník - 2.C - 12 bodov
      3. ročník - 3.A, 3.B a 3.C - 15 bodov
      4.ročník - 4.D - 13 bodov
       
      - za január sme mohli získať 18 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.D - 18 rokov
      2.ročník - 2.D - 15 bodov
      3.ročník - 3.C - 18 bodov
      4.ročník - 4.D - 18 bodov

      Pridajte sa k nám a j ostatní, držme si palce. Uvidíme, ako sa nám bude dariť v ďalších mesiacoch.
       - za február sme mohli získať 15 bodov. V ročníkoch sa najlepšie darilo triedam:
      1.ročník - 1.A - 14 bodov
      2.ročník - 2.D - 12 bodov
      3.ročník - 3.A, 3.B a 3.C - 15 bodov
      4.ročník - 4.B, 4.c a 4.d - 14 bodov
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 5.3 a 6.3.2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Všetci žiaci podali skvelé výkony a aj touto cestou víťazom blahoželáme.

      I. kategória
      Próza                                                              
      1. Kristína Adamčíková     2.D                             
      2. Ema Majerová               3.A                             
      3. Nela Slivková                2.C                                 
          Richard Gašparovič      4.D 

      Poézia                                                              
      1. Silvia Pavelčíková        3.C                             
      2. Victoria Gažda             4.A                             
      3. Šimon Pícha                4.C                                 
          Barbora Buzgová         3.B

       

      II. kategória
      Próza                                                              
      1. Emma Hlaváčková       5.C                             
      2. Petra Procházková      6.A                             
      3. Nina Halušková           5.A                                 
          Tereza Hlúšková          6.A                             

       Poézia

      1. Peter Berta                  6.A                             
      2. Adam Bednarič            5.C                             
          Tatiana Illavská            6.A                                                            
      3. Denisa Šnircová          5.D

          Timotej Libant             6.A

                                         

      III. kategória
      Próza                                                                                                                  
      1. Michal Illavský        8.A 

      Poézia                                                                                                                  
      2. Simona Podušelová     7.C

      Žiaci umiestnení na prvých miestach nás budú reprezentovať v okresnom kole. Držíme všetkým palce.

      Foto TU

     • Moje telo - interaktívna výstava v Bratislave

     • Dňa 19.2.2019 navštívili žiaci 2.B a 3.A triedy interaktívnu výstavu Moje telo v Bratislave. Prostredníctvom siedmich stanovíšť sa dozvedeli  mnoho zaujímavosti a záhad o svojom tele. Vo vnútri mozgu získali viac informácií o tom, ako fungujú ľudské zmysly – čuch, chuť, hmat, zrak a sluch. Nasledovala kostra a svaly, kde si zopakovali, akú nenahraditeľnú rolu hrajú svaly pre pohyb tela. Názorne videli ako pracujú naše vnútorné orgány. Na záver sa zahrali na operatérov. Žiaci sa vrátili plní nových zážitkov a vedomostí - veď pozrite.
      Foto TU
     • Štafetové hry

     • V dňoch 11. a 12. februára sa  na 1. stupni konali štafetové hry.
      Žiaci si navzájom zmerali sily a športové výkony. Atletické disciplíny plnili so zápaľom v tradícií fair play. 
      Foto TU
     • ŠKD - divadielko Veselá rozprávka

     • Dňa 13.2.2019 sa v jedálni školy pre deti z ŠKD uskutočnilo divadielko - Veselá rozprávka.
      Foto TU
     • ŠKD - Pexesový turnaj 3.-4. ročník

     • Dňa 12.2.2019 sa uskutočnila celoklubová akcia pre 3. a 4. ročník - Pexesový turnaj.
      Foto TU

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Školský ples
  • Dramatické čítanie v 2.B
  • Karneval 1.stupeň
  • Beseda so spisovateľom Ľ. Feldekom
  • Týždeň hlasného čítania v 1.C "My už vieme všeličo" - marec
  • Týždeň hlasného čítania v 1.C "Puf a Muf" - február
  • Beseda so spisovateľkou Máriou Štefánkovou
  • Literárno - výtvarná súťaž
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Moje telo - interaktívna výstava
  • Štafetové hry
  • ŠKD - divadielko Veselá rozprávka