• 1. kolo Pezinskej školskej ligy v orientačnom behu

     • Dňa 22.3.2017 sa uskutočnilo 1.kolo Pezinskej školskej ligy v orientačnom behu. Preteky si odbehlo dokopy 106 žiačok a žiakov z 9 škôl z Pezinka, Modry, Šenkvíc a dokonca aj z Bratislavy.  
     • Okresné kolo vo volejbale žiačok

     • Dňa 21.3.2017 sa konalo OK vo volejbale žiačok ZŠ.

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V dňoch 14. a 15. 3. 2017 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Súťaž je určená pre žiakov 3. - 8. ročníka základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Do okresného kola postúpilo 172 žiakov zo všetkých základných škôl a gymnázií v okrese Pezinok. 28 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi. 

     • Okresné kolo vo vybíjanej

     • Dňa 16.3.2017 sa uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej žiačok na ZŠ Na bielenisku v Pezinku.

     • Poznaj hlavné mesto

     • V dňoch 23. až 25. mája 2017 sa uskutoční kurz pre žiakov piateho ročníka pod názvom "poznaj svoje hlavné mesto". Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita klasických vzdelávacích osnov a jeho cieľo je umožniť deťom spoznať najvýznamnejšie miesta z histórie hlavného mesta, ale i jeho prírodné zaujímavosti.

     • Športové hry v hale Elán

     • So žiakmi primárneho vzdelávania sme sa tento školský rok úspešne zapojili do detskej atletickej súťaže v hale Elán v Bratislave.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 8.3.2017 sa uskutočnilo školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín pre žiakov 1. stupňa.
     • Marec - mesiac knihy

     • Pri príležitosti mesiaca venovaného knihám sme si pripravili podujatie, ktorého cieľom bolo vzbudiť záujem o knihy, časopisy a hlavne čítanie. Zorganizovali sme predajnú akciu kníh za zvýhodnené ceny. O kúpu kníh bol veľký záujem. Tešíme sa, že deti radi čítajú.
     • Prevencia

     • V dňoch od 3.3. do 17.3.2017 prebiehajú vo všetkých triedach školy prednášky na tému: Prevencia látkových a nelátkových závislostí. Prednášky zabezpečuje Mestská polícia Pezinok na všetkých ZŠ v Pezinku.

     • Čitateľský oriešok

     • Podporte aj tento rok práce našich žiakov v čitateľsko - výtvarnej súťaži Čitateľský oriešok!

     • TPK 2016/2017

     • V dňoch 5.až 9. júna 2017 sa uskutoční 16. ročník Turisticko - poznávacieho kurzu,  ktorého sa zúčastnia žiaci ôsmeho ročníka. Kurz je koncipovaný ako doplnková aktivita klasických vzdelávacích osnov a jeho činnosť je organizovaná v rovinách poznávacej a turistickej.

     • Zápis do 1.ročníka

     • Zápis do prvého ročníka pre rok 2017/2018 bude prebiehať v dňoch 6. a 7. apríla 2017 od 15,00.

     • Jarný zber papiera

     • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku vyhlasuje jarný zber papiera
       
      Riaditeľka  ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje rodičom žiakov, že sa uskutoční zber papiera v dňoch:

      od 27.03.2017 do 30.03.2017
     • 2.Školský ples

     • 16.2.2017 sa v hlavnom vestibule našej školy uskutočnil 2.rocnik Školského plesu, ktoreho témou bola Oscarova noc.
      Na plese sa zabávalo 110 žiakov 2.stupňa pod dozorom pedagógov.
      Tak ako sa dá veľmi ťažko opísať fantastická atmosféra, ktorú žiaci spolu s učiteľmi a skvelým DJ-om ( Martin Kučeriak) vytvorili, tak aj vymenovať všetkých, ktorí sa na plese podieľali, je takmer nemožné.

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • ŠKD Futbalový turnaj
  • TPK 2018/2019
  • ŠKD Ukáž čo vieš
  • ŠKD Rozprávkový les 1.roč
  • OK atletika
  • plavecký výcvik 2019
  • 5.C na oslave 70. vyročia vzniku policajnej kynológie
  • ŠKD - Rýchlejší vyhráva - štafety 3. ročník
  • Tretiaci majú talent
  • Deň Zeme v 1.A
  • Kurz "Poznaj hlavné mesto"
  • Čítanie kníh podľa vlastného výberu 2.A