• Dnes je
  Pondelok 24. 6. 2019
  • jún 2019
    • 27
    • Štv
    • Aktivity s triednym učiteľom
     5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 9.C, 9.D
    • 27. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 27
    • Štv
    • Didaktické hry
     1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D
    • 27. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 26
    • Str
    • Účelové cvičenie - praktické
     5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 9.A, 9.B, 9.C, 9.D
    • 26. 6.
    • Školská udalosť
    • 26
    • Str
    • Rozlúčka štvrtákov s primárnym vzdelávaním
     1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D
    • 26. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 26
    • Str
    • Školský výlet - Farma Trnava
     1.C, 1.D
    • 26. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 25
    • Uto
    • Školský výlet - Včelín
     2.C, 2.A
    • 25. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 25
    • Uto
    • Úprava tried a čistenie skriniek
     1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.B, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.D, 4.C
    • 25. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 25
    • Uto
    • Účelové cvičenie - teoretické
     5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.D, 9.A, 9.B, 9.C, 9.D
    • 25. 6.
     1
    • Školská udalosť
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • ŠKD Futbalový turnaj
  • TPK 2018/2019
  • ŠKD Ukáž čo vieš
  • ŠKD Rozprávkový les 1.roč
  • OK atletika
  • plavecký výcvik 2019
  • 5.C na oslave 70. vyročia vzniku policajnej kynológie
  • ŠKD - Rýchlejší vyhráva - štafety 3. ročník
  • Tretiaci majú talent
  • Deň Zeme v 1.A
  • Kurz "Poznaj hlavné mesto"
  • Čítanie kníh podľa vlastného výberu 2.A