Navigácia

Zmena rozvrhu

Vážení rodičia,
v dňoch 5.6. - 9.6. 2017 absolvujú žiaci 6. ročníka plavecký výcvikový kurz a žiaci 8. ročníka turisticko-poznávací kurz. Zostávajúci žiaci týchto ročníkov sa učia každý deň 5 vyučovacích hodín podľa zmeneného rozvrhu v nasledovných odkazoch: 6.ročník  8.ročník

Počas tohto týždňa sa na 2. stupni nebudú vyučovať hodiny TŠV, keďže všetci učitelia TŠV sú na plaveckom výcvikovom kurze.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria