Navigácia

Deň bez bariér - 27.5.2017

V Pezinku ako aj v celom malokarpatskom regióne sa nachádzajú rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktoré by ocenili integráciu svojich detí medzi zdravé deti, a tým im vytvorili možnosť vytvoriť si kamarátske vzťahy a vybudovať zázemie pre zdravý a aktívny životný štýl.

Cieľom „Dňa bez bariér“ je integrovať handicapovanú mládež pomocou športových a voľno-časových  aktivít do života intaktných ľudí a zvyšovať povedomie ľudí o eliminácii predsudkov voči postihnutým.

            Cieľovou skupinou tohto podujatia plného športu a voľno-časových náučných aktivít  sú deti, mládež so zrakovým, mentálnym a iným zdravotným postihnutím.

V rámci podujatia dostanú návštevníci príležitosť na vlastnej koži zažiť rôzne druhy zrakových postihnutí, telesných i mentálnych postihnutí, zistia, ako tieto chyby ovplyvňujú bežný život a pomocou akých prostriedkov je možné s nimi žiť plnohodnotný život. Návštevníci si budú môcť vyskúšať aj rôzne pomôcky, ktoré sú súčasťou života ľudí so zrakovým a iným postihnutím  (Pichtův písací stroj, knihy v Braillovom bodovom písme, reliéfne obrázky, invalidný vozík ...)

            Na stanovištiach so zameraním na postihnutie ovplyvňujúce pohybové ústrojenstvo budú návštevníci môcť vyskúšať, ako sa cíti osoba na invalidnom vozíku, napríklad pri zdolávaní bežných prekážok. Okrem už spomenutých aktivít budú aj športové súťažné aktivity pre deti so zdravotným postihnutím.

Názov: " Deň bez bariér"

Dátum:  27. mája 2017

Čas konania :  10:00 - 14:00 hod.

Miesto konania : Areál ZŠ Fándlyho 11 , Pezinok

Základná škola Fándlyho 11, Pezinok v spolupráci s Lions klub Bozin Pezinok, Mesto Pezinok

 

Príhovory:

Primátor Mesta Pezinok

Prezident Lions clubu,

Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11, Pezinok

Predseda Asociácie zrakovo postihnutých športovcov Slovenska

Účasť a prezentácia jednotlivých súčastí, zoskupení:

 

Prezentácia Lions klub Pezinok

Prezentácia – Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov ( Olympionici, Majstri sveta, Európy)

Prezentácia Mestskej polície Pezinok

Prezentácia Hasičov Pezinok

 

Vystúpenie Sunny Dance

Vystúpenie Workout show -  Lukáš Arvay a spol.

Vystúpenie hudobnej skupiny Milan Konfráter Blues band

 

Vystúpenia detí ZŠ Fándlyho 11 Pezinok

Jumping trampolíny

Just Dance

Spev – Tománková, Klamová

Hra na klavír (keyboard) Michal Shaubmar

Autocar – modely áut + predstavenie robota -   Panák

Spol. tanec - Kmeťka

Vystúpenie detí.....zdravotne oslabení....program. 

Tvorivé dielne  – integrovanie detí so zdravotným oslabením 

Športové súťažné aktivity pre deti so zdravotným oslabením

(Hodiť loptu na cieľ, kopnúť loptu do bránky, vyrobiť si náhrdelník, nakresliť najkrajší obrázok, napísať básničku z troch slov, ktoré sme si vytiahli z klobúka, nechať si namaľovať obrázok na ruku či tvár....)

Handbike – cyklo – preteky pre deti so zdravotným oslabením.

 Prenosné dopravné ihrisko

Celé podujatie budú dopĺňať aktivity Mestskej polície, požiarnikov, so žiadosťou na záver nastriekať penu pre deti.

 

Prínosom je vytvorenie podujatia pre všetky vekové kategórie, utužovanie rodinných vzťahov, integrácia detí so zdravotným oslabením do súťaží s deťmi bez zdravotného oslabenia, budovanie pozitívneho vzťahu k športu, pohybu a pobytu na čerstvom vzduchu, rozvíjanie kamarátskych vzťahov, vzájomnej pomoci, fair play, posilnenie medzigeneračnej komunikácie.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria