• Deň bez bariér - 27.5.2017
   • Deň bez bariér - 27.5.2017

   • 19.05.2017 19:16
   • V Pezinku ako aj v celom malokarpatskom regióne sa nachádzajú rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktoré by ocenili integráciu svojich detí medzi zdravé deti, a tým im vytvorili možnosť vytvoriť si kamarátske vzťahy a vybudovať zázemie pre zdravý a aktívny životný štýl.
   • Cieľom „Dňa bez bariér“ je integrovať handicapovanú mládež pomocou športových a voľno-časových  aktivít do života intaktných ľudí a zvyšovať povedomie ľudí o eliminácii predsudkov voči postihnutým.

                Cieľovou skupinou tohto podujatia plného športu a voľno-časových náučných aktivít  sú deti, mládež so zrakovým, mentálnym a iným zdravotným postihnutím.

    V rámci podujatia dostanú návštevníci príležitosť na vlastnej koži zažiť rôzne druhy zrakových postihnutí, telesných i mentálnych postihnutí, zistia, ako tieto chyby ovplyvňujú bežný život a pomocou akých prostriedkov je možné s nimi žiť plnohodnotný život. Návštevníci si budú môcť vyskúšať aj rôzne pomôcky, ktoré sú súčasťou života ľudí so zrakovým a iným postihnutím  (Pichtův písací stroj, knihy v Braillovom bodovom písme, reliéfne obrázky, invalidný vozík ...)

                Na stanovištiach so zameraním na postihnutie ovplyvňujúce pohybové ústrojenstvo budú návštevníci môcť vyskúšať, ako sa cíti osoba na invalidnom vozíku, napríklad pri zdolávaní bežných prekážok. Okrem už spomenutých aktivít budú aj športové súťažné aktivity pre deti so zdravotným postihnutím.

    Názov: " Deň bez bariér"

    Dátum:  27. mája 2017

    Čas konania :  10:00 - 14:00 hod.

    Miesto konania : Areál ZŠ Fándlyho 11 , Pezinok

    Základná škola Fándlyho 11, Pezinok v spolupráci s Lions klub Bozin Pezinok, Mesto Pezinok

     

    Príhovory:

    Primátor Mesta Pezinok

    Prezident Lions clubu,

    Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11, Pezinok

    Predseda Asociácie zrakovo postihnutých športovcov Slovenska

    Účasť a prezentácia jednotlivých súčastí, zoskupení:

     

    Prezentácia Lions klub Pezinok

    Prezentácia – Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov ( Olympionici, Majstri sveta, Európy)

    Prezentácia Mestskej polície Pezinok

    Prezentácia Hasičov Pezinok

     

    Vystúpenie Sunny Dance

    Vystúpenie Workout show -  Lukáš Arvay a spol.

    Vystúpenie hudobnej skupiny Milan Konfráter Blues band

     

    Vystúpenia detí ZŠ Fándlyho 11 Pezinok

    Jumping trampolíny

    Just Dance

    Spev – Tománková, Klamová

    Hra na klavír (keyboard) Michal Shaubmar

    Autocar – modely áut + predstavenie robota -   Panák

    Spol. tanec - Kmeťka

    Vystúpenie detí.....zdravotne oslabení....program. 

    Tvorivé dielne  – integrovanie detí so zdravotným oslabením 

    Športové súťažné aktivity pre deti so zdravotným oslabením

    (Hodiť loptu na cieľ, kopnúť loptu do bránky, vyrobiť si náhrdelník, nakresliť najkrajší obrázok, napísať básničku z troch slov, ktoré sme si vytiahli z klobúka, nechať si namaľovať obrázok na ruku či tvár....)

    Handbike – cyklo – preteky pre deti so zdravotným oslabením.

     Prenosné dopravné ihrisko

    Celé podujatie budú dopĺňať aktivity Mestskej polície, požiarnikov, so žiadosťou na záver nastriekať penu pre deti.

     

    Prínosom je vytvorenie podujatia pre všetky vekové kategórie, utužovanie rodinných vzťahov, integrácia detí so zdravotným oslabením do súťaží s deťmi bez zdravotného oslabenia, budovanie pozitívneho vzťahu k športu, pohybu a pobytu na čerstvom vzduchu, rozvíjanie kamarátskych vzťahov, vzájomnej pomoci, fair play, posilnenie medzigeneračnej komunikácie.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Deň svätej Lucie
  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec