• Zápis žiakov do 1.ročníka

   • 03.04.2017 18:16
   • Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že

     

    zápis žiakov do prvého ročníka
    sa uskutoční v dňoch 06. a 07. apríla 2017 
    v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod.

   •  

    Zápis sa bude konať v zmysle § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. ( školský zákon ) a všeobecne záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 17/2015 a č. 4/2014 podľa školského obvodu –

    „ Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku“.

     

    Pri zapisovaní žiakov s bydliskom mimo školského obvodu budú uprednostňovaní žiaci, ktorí majú na ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku starších súrodencov.

     

    Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu a rodný list dieťaťa.

    V prípade zdravotného postihnutia dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

    Žiadame zákonných zástupcov, ak uvažujú požiadať o odklad, aby túto skutočnosť nahlásili pri zápise dieťaťa.a

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Deň svätej Lucie
  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec