Navigácia

Zápis žiakov do 1.ročníka

Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že

 

zápis žiakov do prvého ročníka
sa uskutoční v dňoch 06. a 07. apríla 2017 
v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod.

 

Zápis sa bude konať v zmysle § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. ( školský zákon ) a všeobecne záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 17/2015 a č. 4/2014 podľa školského obvodu –

„ Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku“.

 

Pri zapisovaní žiakov s bydliskom mimo školského obvodu budú uprednostňovaní žiaci, ktorí majú na ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku starších súrodencov.

 

Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu a rodný list dieťaťa.

V prípade zdravotného postihnutia dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Žiadame zákonných zástupcov, ak uvažujú požiadať o odklad, aby túto skutočnosť nahlásili pri zápise dieťaťa.a

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria