Navigácia

O z n a m - PEDIKULÓZA

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku sa na Vás obracia s nasledujúcou informáciou:
„PEDIKULÓZA – zavšivavenie sa vyskytuje na celom svete, postihuje ľudí všetkých 
vekových skupín, hlavne však deti. Pôvodcom pedikulózy je voš detská. Žije vo vlasatej
časti hlavy, ale aj napr. v obočí, brade, fúzoch. Parazituje len na človeku, zdrojom
nákazy je zavšivavený človek. Na diagnostiku zavšivavenia slúži dôkladná prehliadka
vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy ( vajíčka ) vši. Charakteristickým miestom nálezu hníd
je hlavne časť hlavy za ušnicami a zátylkom. Jediným spoľahlivým dôkazom trvajúcej
zavšivavenosti je nález živých lezúcich vší.

Všeobecným predpokladom boja proti zavšivaveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné zahájenie dezinsekčnej akcie ( zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom ), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefkách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivavenej osoby do styku.

Opatrenia v rodine – u dieťaťa a všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam a hnidám dostupným na trhu presne podľa návodu výrobcu. Použitie šampónu po 14 dňoch opakovať. Čiapky, šály, šatky a iný odev vyvariť alebo vyprať minimálne v 2 cykloch pri doporučených teplotách, prípadne postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz.“

Nakoľko sa na škole sporadicky vyskytujú u žiakov vši a na naše výzvy mnohí rodičia nereagovali, neurobili potrebné opatrenia, žiadame Vás, aby ste v čase 

od 28.10. 2016 ( piatok ) do 01.11.2016 ( utorok )

vo večerných hodinách urobili vo svojich rodinách doporučené opatrenia.

 

Mgr. Monika Hlúšková

riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria