• O z n a m - PEDIKULÓZA
   • O z n a m - PEDIKULÓZA

   • 26.10.2016 16:09
   • Vážení rodičia!

    Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku sa na Vás obracia s nasledujúcou informáciou:
    „PEDIKULÓZA – zavšivavenie sa vyskytuje na celom svete, postihuje ľudí všetkých 
    vekových skupín, hlavne však deti. Pôvodcom pedikulózy je voš detská. Žije vo vlasatej
    časti hlavy, ale aj napr. v obočí, brade, fúzoch. Parazituje len na človeku, zdrojom
    nákazy je zavšivavený človek. Na diagnostiku zavšivavenia slúži dôkladná prehliadka
    vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy ( vajíčka ) vši. Charakteristickým miestom nálezu hníd
    je hlavne časť hlavy za ušnicami a zátylkom. Jediným spoľahlivým dôkazom trvajúcej
    zavšivavenosti je nález živých lezúcich vší.
   • Všeobecným predpokladom boja proti zavšivaveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné zahájenie dezinsekčnej akcie ( zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom ), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefkách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivavenej osoby do styku.

    Opatrenia v rodine – u dieťaťa a všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam a hnidám dostupným na trhu presne podľa návodu výrobcu. Použitie šampónu po 14 dňoch opakovať. Čiapky, šály, šatky a iný odev vyvariť alebo vyprať minimálne v 2 cykloch pri doporučených teplotách, prípadne postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz.“

    Nakoľko sa na škole sporadicky vyskytujú u žiakov vši a na naše výzvy mnohí rodičia nereagovali, neurobili potrebné opatrenia, žiadame Vás, aby ste v čase 

    od 28.10. 2016 ( piatok ) do 01.11.2016 ( utorok )

    vo večerných hodinách urobili vo svojich rodinách doporučené opatrenia.

     

    Mgr. Monika Hlúšková

    riaditeľka školy

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Deň svätej Lucie
  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec