Navigácia

Dôležitý oznam!

Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom tunajšej školy, že

dňa 12.10.2016 (streda)

bude zrušené vyučovanie, prevádzka ŠKD a ŠJ z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

V uvedený deň bude na škole prebiehať výmena všetkých okien vo vestibule.

V Pezinku dňa 10.10.2016
Ing. Monika Hlúšková

riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria