Navigácia

Dôležitý oznam

Riaditeľstvo školy o z n a m u j e   r o d i č o m   žiakov 2. stupňa, že

dňa 29.09.2016 ( štvrtok )
učitelia vyhlásili štrajk od začiatku pracovnej doby do 10.45

hod. ( prvé tri vyučovacie hodiny ). Žiaci 2. stupňa začínajú vyučovanie 4.vyučovacou hodinou.

Žiaci na 1. stupni sa učia v normálnom režime bez obmedzenia.

Ďalej je potrebné sledovať webovú stránku školy !

Ing. Monika Hlúšková
riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria