• Zber papiera

   • 14.09.2016 13:05
   • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku vyhlasuje jesenný zber papiera

    Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje rodičom žiakov, že sa uskutoční zber papiera v dňoch:
    od 26.09.2016 do 29.09.2016
   • Časový harmonogram :

    26.09.2016 (pondelok) – od 13.30 hod. do 17.30 hod.

    27.09.2016 (utorok) - od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                 - od 13.30 hod do 17.30 hod.

    28.09.2016 (streda ) - od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                  - od 13.30 hod. do 17.30 hod.

    29.09.2016 ( štvrtok ) - od 7.00 hod. do 8.00 hod.

     

    Na basketbalovom ihrisku bude pristavený kontajner, kde môžete papier v stanovených termínoch odovzdať. Peniaze zo zberu papiera budú použité na zlepšenie materiálneho vybavenia školy.

    Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc škole zberom papiera.

    Ďakujeme !

     

    Ing. Monika Hlúšková

    riaditeľka školy

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Deň svätej Lucie
  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec