• Okresné kolo Pytagoriády

    • 28.03.2019 18:53
    • V dňoch 26. - 27. 3. 2019 sa na našej škole konalo okresné kolo Pytagoriády. Zúčastnilo sa ho 217 žiakov, z nich 91 sa stalo úspešnými riešiteľmi.

     Našu školu reprezentovalo 17 žiakov. Na 1. mieste sa umiestnili Tomáš Ries (3.B) a Ondrej Gvozdják (8.D). Úspešnými riešiteľmi sa stali: Tomáš Nociar (3.B), Soňa Bučková (4.B), Ľuboš Srnec (4.C), Olívia Zaťková (4.C), Andrej Fencl (5.B), Lenka Kováčová (7.A).
     Gratulujeme!
     Výsledky: OK_PYT_vysledky2019.xls
    • viac
    • Riaditeľské voľno

    • 18.03.2019 12:15
    • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje , že
     dňa 03.04.2019 ( streda )

     sa uskutoční na škole celoslovenské testovanie žiakov 9.
     ročníka MONITOR 9.

     Z uvedeného dôvodu v tento deň udeľuje

     žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka riaditeľské voľno

     Žiaci 1. stupňa majú aktivity podľa pokynov triednych
     učiteliek.
     Žiaci 2. stupňa budú automaticky odhlásení zo stravovania.

     Ing. Monika Hlúšková
     riaditeľka školy
    • viac
    • Zber papiera - jar 2019

    • 11.03.2019 15:57
    • ZBER  PAPIERA 

      

     Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku vyhlasuje jarný zber papiera.

     Riaditeľka  ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje rodičom žiakov, že sa uskutoční zber papiera v dňoch:

     od 08.04.2019 do 11.04.2019

     Časový harmonogram :

      

     08.04.2019 (pondelok)  – od 13.30 hod. do 17.30 hod.

     09.04.2019 (utorok)      -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                         -  od 13.30 hod do 17.30 hod.

     10.04.2019 (streda )      -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                         -  od 13.30 hod. do 17.30 hod.

     11.04.2019 ( štvrtok )    -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

      

     Na basketbalovom ihrisku bude pristavený kontajner, kde môžete papier v stanovených termínoch odovzdať.              

     Peniaze zo zberu papiera budú použité na zlepšenie materiálneho vybavenia školy.

     Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc škole zberom papiera.

      

     Ďakujeme !

     Ing. Monika Hlúšková

          riaditeľka školy

      

    • viac
    • Literárno - výtvarná súťaž

    • 10.03.2019 10:55
    • Malokarpatská knižnica v Pezinku oddelenie pre mládež dňa 6.3.2019 zorganizovala VYHODNOTENIE LITERÁRNO-VÝTVARNEJ SÚŤAŽE za rok 2018. Z našej školy boli ocenené dievčatá :

     • 1.miesto za výtvarnú prácu na tému: Svet je jedna báseň získali Katarína Bížová a Petra Košťálová zo 4.C triedy
     • Špeciálnu cenu knižnice za literárno-výtvarnú prácu  na tému : Svet je jedna báseň získali Lujza Mozolová, Olívia Zaťková, Michaela Olejníková zo 4.C triedy
     • 2.miesto za literárnu prácu na tému: Dary Zeme obdržala Paulína Pilková z 9.B triedy
     Foto TU
    • viac
    • Oznam o zápise žiakov do 1.ročníka

    • 04.03.2019 12:03
    •  Oznam o zápise žiakov do 1.ročníka

      

      

     Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že

     zápis žiakov do prvého ročníka
     sa uskutoční v dňoch 04. a 05. apríla 2019 

     v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod.

    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Čítanie kníh podľa vlastného výberu 2.A
  • Matematika v 2.A
  • Historicko-geografická exkurzia
  • ŠKD koncert
  • Donau Auen 5. ročník
  • Gymnasticka krajské kolo
  • Deň Zeme v 2.D
  • Deň Zeme v 3.A
  • Hejneho metóda v 3.A
  • O pohár riaditeľky školy
  • Deň Zeme v 3.C
  • Atletický krúžok