• Rodičovské združenia

    • 08.04.2019 08:42
    • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku pozýva rodičov a zákonných zástupcov na RZ, ktoré sa uskutočnia
     pre 1. stupeň dňa 24.4.2019 (streda) o 17:00
     pre 2. stupeň dňa 25.4.2019 
     (štvrtok) o 17:00
    • viac
    • Okresné kolo Pytagoriády

    • 28.03.2019 18:53
    • V dňoch 26. - 27. 3. 2019 sa na našej škole konalo okresné kolo Pytagoriády. Zúčastnilo sa ho 217 žiakov, z nich 91 sa stalo úspešnými riešiteľmi.

     Našu školu reprezentovalo 17 žiakov. Na 1. mieste sa umiestnili Tomáš Ries (3.B) a Ondrej Gvozdják (8.D). Úspešnými riešiteľmi sa stali: Tomáš Nociar (3.B), Soňa Bučková (4.B), Ľuboš Srnec (4.C), Olívia Zaťková (4.C), Andrej Fencl (5.B), Lenka Kováčová (7.A).
     Gratulujeme!
     Výsledky: OK_PYT_vysledky2019.xls
    • viac
    • Riaditeľské voľno

    • 18.03.2019 12:15
    • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje , že
     dňa 03.04.2019 ( streda )

     sa uskutoční na škole celoslovenské testovanie žiakov 9.
     ročníka MONITOR 9.

     Z uvedeného dôvodu v tento deň udeľuje

     žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka riaditeľské voľno

     Žiaci 1. stupňa majú aktivity podľa pokynov triednych
     učiteliek.
     Žiaci 2. stupňa budú automaticky odhlásení zo stravovania.

     Ing. Monika Hlúšková
     riaditeľka školy
    • viac
    • Zber papiera - jar 2019

    • 11.03.2019 15:57
    • ZBER  PAPIERA 

      

     Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku vyhlasuje jarný zber papiera.

     Riaditeľka  ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje rodičom žiakov, že sa uskutoční zber papiera v dňoch:

     od 08.04.2019 do 11.04.2019

     Časový harmonogram :

      

     08.04.2019 (pondelok)  – od 13.30 hod. do 17.30 hod.

     09.04.2019 (utorok)      -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                         -  od 13.30 hod do 17.30 hod.

     10.04.2019 (streda )      -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

                                         -  od 13.30 hod. do 17.30 hod.

     11.04.2019 ( štvrtok )    -  od 7.00 hod. do 8.00 hod.

      

     Na basketbalovom ihrisku bude pristavený kontajner, kde môžete papier v stanovených termínoch odovzdať.              

     Peniaze zo zberu papiera budú použité na zlepšenie materiálneho vybavenia školy.

     Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc škole zberom papiera.

      

     Ďakujeme !

     Ing. Monika Hlúšková

          riaditeľka školy

      

    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • ŠKD Turnaj v zrýchlenej vybíjanej 3. ročníkov
  • MSR v gymnastickom štvorboji
  • MDD zábavno-edukatívne predstavenie
  • Daniel Ryška - Majster sveta v karate
  • ŠKD Futbalový turnaj
  • TPK 2018/2019
  • ŠKD Ukáž čo vieš
  • ŠKD Rozprávkový les 1.roč
  • OK atletika
  • plavecký výcvik 2019
  • 5.C na oslave 70. vyročia vzniku policajnej kynológie
  • ŠKD - Rýchlejší vyhráva - štafety 3. ročník