• Riaditeľské voľno

    • 30.05.2019 09:13

    • OZNAM

      

     Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom tunajšej školy, že

      

     dňa 14.06.2019 ( piatok )

     v y h l a s u j e  riaditeľské voľno.

      

     Z tohto dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a ani školská jedáleň.      

     Ing. Monika Hlúšková

         riaditeľka školy

    • viac
    • Oznam

    • 24.05.2019 07:24
    • Predpokladaný príchod žiakov zo školy v prírode je 14.30 - 15.00 hod.
    • viac
    • Oznam

    • 20.05.2019 15:55
    • Ahojte,
     Už sme v škole v prírode, všetci sme v poriadku, páči sa nám tu. Vaši štvrtáci.
    • viac
    • Slávik 2019

    • 14.04.2019 08:35
    • Dňa 20.3. 2019 sa uskutočnila v našej škole spevácka súťaž Slávik 2019. 
     Foto TU
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • ŠKD Turnaj v zrýchlenej vybíjanej 3. ročníkov
  • MSR v gymnastickom štvorboji
  • MDD zábavno-edukatívne predstavenie
  • Daniel Ryška - Majster sveta v karate
  • ŠKD Futbalový turnaj
  • TPK 2018/2019
  • ŠKD Ukáž čo vieš
  • ŠKD Rozprávkový les 1.roč
  • OK atletika
  • plavecký výcvik 2019
  • 5.C na oslave 70. vyročia vzniku policajnej kynológie
  • ŠKD - Rýchlejší vyhráva - štafety 3. ročník