• CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV  9. ROČNÍKA

    • 18.02.2019 07:07

    • CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV  9. ROČNÍKA

     T9-2019

     ( informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka)

      

     Dňa  3. apríla 2019 (v stredu)  sa žiaci  9. ročníka zúčastnia Celoslovenského testovania  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

     Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50  do 11.50 hod.  

     Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 12.20 hod.

     Žiaci so ZZ zaradení do 2. skupiny obmedzenia – od 7.50  do 12.50 hod.  

     Bližšie informácie nájdete na www.nucem.sk/Testovanie 9                                                              

     Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

    • viac
    • Oznam

    • 06.02.2019 18:38
    • Z organizačných dôvodov bude vo štvrtok 7.2.2019 vyučovanie na 2. stupni skrátené na 5 vyučovacích hodín.

     Vedenie školy
    • viac
    • Oznam

    • 04.02.2019 13:45
    • Vážení rodičia,
     z dôvodu vysokej absencie zamestanancov školskej jedálne sa od stredy 6.2.2019 do piatku 8.2.2019 obed pre žiakov 2. stupňa NEPODÁVA.
     O zmene situácie Vás budeme informovať. Za porozumenie ďakujeme.

     Vedenie školy
    • viac
    • Dotazník

    • 31.01.2019 18:53
    • Milí rodičia, 
     v spolupráci s Mestom Pezinok vás poprosíme o vyplnenie dotazníka „Bezpečný pohyb detí do/zo školy“ . Údaje z dotazníka pomôžu Mestu Pezinok zmapovať najnebezpečnejšie úseky na ceste žiakov do školy a následne ich  v čo najväčšej možnej miere eliminovať.  
     Prosíme o čo najväčšie zapojenie do tejto aktivity, pretože výsledky dotazníka môžu pozitívne ovplyvniť bezpečnosť dochádzania vašich detí do školy a následne urobiť opatrenia a zakomponovať ich do pripravovaného rozpočtu mesta.

     Link na dotazník: https://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=9023
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Natália Marková 0944 858 212 (po 14.00 hod) psycholog@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Čítanie kníh podľa vlastného výberu 2.A
  • Matematika v 2.A
  • Historicko-geografická exkurzia
  • ŠKD koncert
  • Donau Auen 5. ročník
  • Gymnasticka krajské kolo
  • Deň Zeme v 2.D
  • Deň Zeme v 3.A
  • Hejneho metóda v 3.A
  • O pohár riaditeľky školy
  • Deň Zeme v 3.C
  • Atletický krúžok