Navigácia


 • Prosíme o podporu projektu ekozáhrady na našej škole v rámci projektu Raiffeisen banky - Gesto pre mesto.  


  HLASOVANIE TU
  20.03.2018 18:40 | viac »
 • V dňoch 13. 3. a 14. 3. sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Súťaže sa zúčastnilo 167 žiakov, 75 z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi.
  20.03.2018 17:43 | viac »
 • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje , že

  dňa 21.03.2018 ( streda) 
  sa uskutoční na škole
  celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka.

  28.02.2018 13:19 | viac »
 •  Dňa  21. marca 2018 (v stredu)  sa žiaci  9. ročníka zúčastnia Celoslovenského testovania  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

  Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50  do 11.10 hod.    Bližšie informácie nájdete na  www.nucem.sk/Testovanie9.                                                               

  Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

  28.02.2018 13:17 | viac »
 • Mesto Pezinok vydalo dokument uvádzajúci termíny zápisov žiakov do 1. ročníkov pre školský rok 2018/2019.
  28.02.2018 13:14 | viac »
 • Aj tento rok sa žiaci našej školy zúčastnili 4. ročníka literárno  - výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok. Z celkového počtu takmer 25 000 prác, ktoré do súťaže prihlásili základné školy z celého Slovenska, odborná porota vybrala spolu 999 kresieb z prác 2. 3. a 4. ročníka. Hlasuje sa vo verejnom hlasovaní na facebookovom profile RAABE. Žiaci, učitelia, rodičia, kamaráti a všetci známi svojím lajkovaním môžete podporiť krásne kresby. Práce s najväčším počtom lajkov získajú hodnotné ceny. Lajkovať kresby môžete až do 23. marca 2018.
  27.02.2018 07:28 | viac »
 • Článok o našej škole si môžete prečítať TU.
  04.02.2018 14:06 | viac »
 • 22.12.2017 09:18 | viac »
 • 15.12.2017 17:02 | viac »
 • Vážení rodičia,

  dňa 20.12.2017 bude prevádzka v ŠKD skrátená do 15:30.

  Riaditeľstvo školy
  13.12.2017 17:21 | viac »
 • Vážení rodičia!
  Touto cestou Vás prosíme s pomocou pri hlasovaní za projekt.
  Hlasovať sa môže do 31.12.2017 (z 1 mobilu len raz) TU

  Gesto pre mesto/ Raiffeisen banka
  Pezinok – Gesto pre mesto (vylosovali 4 projekty,
  bojuje sa o 1000 eur na nákup aparatúry na vystúpenia)
  11.12.2017 08:56 | viac »
 • Základná škola Fándlyho 11 oznamuje, že rodičovské združenia sa uskutočnia

  20.11.2017 ( pondelok ) o 17:00 - druhý stupeň
  21.11.2017 ( utorok ) o 17:00 - prvý stupeň
  13.11.2017 14:34 | viac »
 • Dňa  16. 11. 2017 (vo štvrtok)  sa žiaci 9. ročníka v rámci projektu KOMPARO  zúčastnia testovania z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry  .

         Testovanie bude prebiehať v čase od 7.45  do 10.40 hod.

         Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.
  05.11.2017 17:09 | viac »
 • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje, že

   

  dňa 22.11.2017 ( streda ) udeľuje riaditeľské voľno žiakom 6., 7., 8. a 9. ročníka

   

  z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka.


  Žiaci primárneho vzdelávania sa budú v uvedený deň učiť podľa rozvrhu.

  V prevádzke bude ŠKD a ŠJ.

  Žiaci 6. – 9. ročníka budú automaticky zo stravovania odhlásení.

   

   

  Ing. Monika Hlúšková

       riaditeľka školy

  05.11.2017 09:50 | viac »
 • Dňa 22. novembra 2017 (v stredu) sa žiaci 5. ročníka zúčastnia celoslovenského testovania  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.
  Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50 do 11.10 hod.
  Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.
  29.10.2017 13:23 | viac »
 • Naša škola sa zapojila do grantového programu Zelené vzdelávanie Nadácie Volkswagen Slovakia. Projekt je určený na vybudovanie novej školskej komunitnej záhrady. 
  29.10.2017 13:01 | viac »
 • Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera, ktorý sa uskutočnil v dňoch 16.10 - 19.10.2017 na našej škole. Spoločne sme vyzbierali 19,02 ton. Peniaze zo zberu budú použité na nákup učebných pomôcok a na zveľadenie areálu školy.
  29.10.2017 13:00 | viac »
 • Srdečne Vás pozývame na tradičnú „Katarínsku zábavu“, v piatok 24. novembra 2017 o 19.30 hod.  v jedálni ZŠ Fándlyho v Pezinku.

   

  Výťažok zo zábavy bude použitý na vybudovanie novej školskej komunitnej záhrady.

  27.10.2017 07:53 | viac »
 • Do súťaže Všetkovedko sa môžu prihlásiť žiaci 2. - 5.ročníka do 25.10.2017 u pani učiteľky Slyškovej v 4.D. Štartovné je 4 € a platí sa pri prihlásení.
  15.10.2017 08:38 | viac »
 • V tomto školskom roku plánujeme urobiť ovocný, mliečny a zeleninový deň.
  02.10.2017 13:36 | viac »
 • Všetko je pripravené, môžeme začať ….
  Dňa 25.9.2017 navštívili našu školu zástupcovia spoločnosti O2 spoločne so zástupcami Športovej akadémie Mateja Tótha (ŠAMT) a osobne s Matejom Tóthom nám odovzdali výherný grant od spoločnosti O2. Toto stretnutie bolo v mene ŠAMT spojené s oficiálnym odovzdávaním plakety výhercu celoslovenskej súťaže Dobrý beh. Chceme sa POĎAKOVAŤ všetkým tým, ktorí spolu s nami behali, ktorí nám svojou športovou aktivitou dopomohli k víťazstvu.
  02.10.2017 11:29 | viac »
 • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku vyhlasuje jesenný zber papiera.

  Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje rodičom žiakov, že sa uskutoční zber papiera v dňoch:
  od 16.10.2017 do 19.10.2017
  22.09.2017 18:35 | viac »
 • Naša škola vyhrala celoslovenskú súťaž Dobrý beh. 
  V pondelok 25.9.2017 príde na našu školu Matej Tóth, aby osobne spolu so zástupcami Športovej akadémie Mateja Tótha a spoločnosťou O2 odovzdal plakety výhercu celoslovenskej súťaže Dobrý beh.
  Tešíme sa z tohto úspechu a ďakujeme všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili.
  22.09.2017 17:57 | viac »
 • Konzultácie k Hejného metóde vyučovania matematiky sa uskutoční
  19.9.2017 (utorok) od 16:00 - 16:45
  13.09.2017 07:27 | viac »
 • Základná škola Fándlyho 11 oznamuje, že rodičovské združenia sa uskutočnia
  18.9.2017 ( pondelok ) o 17:00 - prvý stupeň [okrem prvých ročníkov]
  19.9.2017 ( utorok ) o 17:00 - druhý stupeň
  13.09.2017 07:05 | viac »
 • Dňa 4.9.2017 sa otvorili brány našej školy a privítali našich žiakov v čiastočne zrekonštruovaných priestoroch.
  05.09.2017 09:32 | viac »
 • Už je to tradícia, že v deň rozdávania vysvedčení sa so základnou školou, učiteľmi i žiakmi lúčia naši deviataci. Inak tomu nebolo ani tento rok.
  01.07.2017 09:16 | viac »
 • Vážení rodičia,

  z organizačných dôvodov bude v utorok 20. 6. 2017 skrátené vyučovanie.

  1.stupeň - 4 vyučovacie hodiny, nasleduje obed a ŠKD
  2.stupeň - 5 vyučovacích hodín podľa upraveného rozvrhu, ktorý si môžete pozrieť TU.

  Ing. Monika Hlúšková, riaditeľka školy
  19.06.2017 12:51 | viac »
 • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 Pezinok oznamuje všetkým rodičom a žiakom tunajšej školy, že
  dňa 23.06.2017 ( piatok )
  v y h l a s u j e riaditeľské voľno.

  Z tohto dôvodu nebude v prevádzke ŠKD a ani školská jedáleň.

  Ing. Monika Hlúšková
  riaditeľka školy
  14.06.2017 12:20 | viac »
 • Vážení rodičia,
  v dňoch 5.6. - 9.6. 2017 absolvujú žiaci 6. ročníka plavecký výcvikový kurz a žiaci 8. ročníka turisticko-poznávací kurz. Zostávajúci žiaci týchto ročníkov sa učia každý deň 5 vyučovacích hodín podľa zmeneného rozvrhu v nasledovných odkazoch: 6.ročník  8.ročník
  04.06.2017 16:30 | viac »
 • na našej škole používame písmo Comenia Script, ktoré ministerstvo školstva Dodatkom ku štátnemu vzudelávaciemu programu zo dňa 11.5.2017 postavilo „mimo zákon“.  Možno sa k Vám zatiaľ nedostala informácia o prebiehajúcej petícii učiteľov a rodičov. Je pre nás dôležité získať podporu čo najväčšieho počtu ľudí. Ak by ste nám v tom chceli pomôcť, budeme Vám veľmi vďační. Potrebujeme získať najmenej 10.000 podpisov, aby nás ministerstvo muselo pozvať na prerokovanie Petície. 
  01.06.2017 10:34 | viac »
 • V Pezinku ako aj v celom malokarpatskom regióne sa nachádzajú rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktoré by ocenili integráciu svojich detí medzi zdravé deti, a tým im vytvorili možnosť vytvoriť si kamarátske vzťahy a vybudovať zázemie pre zdravý a aktívny životný štýl.
  19.05.2017 19:16 | viac »
 • Lidl podporil našu školu športovými pomôckami v celkovej hodnote 3000 €.
  03.05.2017 14:34 | viac »
 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že
  žiaci 9.ročníka majú v dňoch 9.5 a 11.5.2017 vyučovacie voľno 
  z dôvodu konania prijímacích skúšok na stredné školy.
  03.05.2017 08:10 | viac »
 • Základná škola Fándlyho 11 oznamuje, že rodičovské združenia sa uskutočnia
  24.4.2017 ( pondelok ) o 17:00 - prvý stupeň
  25.4.2017 ( utorok ) o 17:00 - druhý stupeň

  Na 2. stupni bude zároveň prebiehať aj konzultačný deň v čase od 17,30 do 19,00 hod.
   
  20.04.2017 16:06 | viac »
 • Základná škola Fándlyho 11 Pezinok sa môže popýšiť novým streetworkoutovým ihriskom.
  03.04.2017 18:21 | viac »
 • Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že

   

  zápis žiakov do prvého ročníka
  sa uskutoční v dňoch 06. a 07. apríla 2017 
  v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod.

  03.04.2017 18:16 | viac »
 • Začnite behať a vyhrajte pre našu školu Športovú akadémiu Mateja Tótha powered by O2

  Naša škola sa zapája do súťaže o grant Športovej akadémie Mateja Tótha. Súťaže sa zúčastní 79 základných škôl v rámci celého Slovenska. V období od 1.4.2017 sa budú účastníci súťaže registrovať a behať pre vybraný okres. Každý okres bude reprezentovať konkrétnu základnú školu zapojenú do tejto súťaže. Vyhrajú 3 základné školy v každom kraji s najvyšším počtom bodov počas trvania súťaže.
  01.04.2017 07:22 | viac »
 • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje rodičom, že
   
  dňa 05.04.2017 ( streda ) udeľuje
  riaditeľské voľno žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka

  z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl .

  Žiaci 2. stupňa budú automaticky odhlásení zo stravovania.

  Ing. Monika Hlúšková
  riaditeľka školy
  27.03.2017 16:44 | viac »
 • V dňoch od 3.3. do 17.3.2017 prebiehajú vo všetkých triedach školy prednášky na tému: Prevencia látkových a nelátkových závislostí. Prednášky zabezpečuje Mestská polícia Pezinok na všetkých ZŠ v Pezinku.
  10.03.2017 13:05 | viac »
 • Podporte aj tento rok práce našich žiakov v čitateľsko - výtvarnej súťaži Čitateľský oriešok!
  08.03.2017 07:35 | viac »
 • Dňa 5. apríla 2017 (v stredu) sa žiaci 9. ročníka zúčastnia
  Celoslovenského testovania  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

  Testovanie bude prebiehať v čase od 7:50 do 11:10 hod.

  (žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia od 7.50 do 11.40)

  (žiaci so ZZ zaradení do 2.skupiny obmedzenia od 7.50 do 12.20)

  Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.
  07.03.2017 18:35 | viac »
 • Zápis do prvého ročníka pre rok 2017/2018 bude prebiehať v dňoch 6. a 7. apríla 2017.
  06.03.2017 10:33 | viac »
 • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku vyhlasuje jarný zber papiera
   
  Riaditeľka  ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje rodičom žiakov, že sa uskutoční zber papiera v dňoch:
  od 27.03.2017 do 30.03.2017
  06.03.2017 07:51 | viac »
 • V pondelok 13. februára 2017 bola otvorená zmodernizovaná  predajňa Lidl v Pezinku. Súčasťou prvého dňa predaja bola podpora práve našej základnej školy.  Do podpory sa zapojili všetci tí, ktorí v prvý deň otvorenia  nakúpili za aspoň 10 €. Následne Lidl venoval za každý takýto nákup 50 centov vo forme nákupu športových a didaktických pomôcok. 
  22.02.2017 20:10 | viac »
 • 10.02.2017 09:21 | viac »
 • 10.02.2017 09:20 | viac »
 • 13.2. (pondelok) podporte našu školu nákupom v Lidli.
  10.02.2017 07:16 | viac »
 • Pozývame všetkých žiakov aj učiteľov našej školy užiť si štvrtok pred polročnými prázdninami vyučovanie v pohodlnom odeve- teplákoch. Po pyžamovom dni nás čaká Teplákový deň. Štvrtok 2.2.2017
   
  31.01.2017 21:50 | viac »
 • Riaditeľstvo školy oznamuje , že dňa
  22.12.2016 (štvrtok)
  budú prebiehať na škole vianočné besiedky.

  V uvedený deň bude skrátené vyučovanie nasledovne:
  1. stupeň 4 vyučovacie hodiny
  2. stupeň 5 vyučovacích hodín

  Ing. Monika Hlúšková
  riaditeľka školy
  21.12.2016 11:54 | viac »
 • Dňa 16. 11. 2016 (v stredu) sa žiaci 9. ročníka v rámci projektu KOMPARO zúčastnia testovania z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry  .

  Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50 do 10.40 hod.

  Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.
  07.11.2016 15:27 | viac »
 • Dňa 23. novembra 2016 (v stredu) sa žiaci 5. ročníka zúčastnia celoslovenského 
  testovania  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.


  Testovanie bude prebiehať v čase od 7.50 do 11.10 hod.

  Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.
  03.11.2016 13:39 | viac »
 • Pozvánka a informácie TU.
   
  23.10.2016 15:45 | viac »
 • Vážení rodičia!

  Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku sa na Vás obracia s nasledujúcou informáciou:
  „PEDIKULÓZA – zavšivavenie sa vyskytuje na celom svete, postihuje ľudí všetkých 
  vekových skupín, hlavne však deti. Pôvodcom pedikulózy je voš detská. Žije vo vlasatej
  časti hlavy, ale aj napr. v obočí, brade, fúzoch. Parazituje len na človeku, zdrojom
  nákazy je zavšivavený človek. Na diagnostiku zavšivavenia slúži dôkladná prehliadka
  vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy ( vajíčka ) vši. Charakteristickým miestom nálezu hníd
  je hlavne časť hlavy za ušnicami a zátylkom. Jediným spoľahlivým dôkazom trvajúcej
  zavšivavenosti je nález živých lezúcich vší.
  26.10.2016 16:09 | viac »
 • Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje všetkým rodičom a žiakom tunajšej školy, že
  dňa 12.10.2016 (streda)

  bude zrušené vyučovanie, prevádzka ŠKD a ŠJ z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

  V uvedený deň bude na škole prebiehať výmena všetkých okien vo vestibule.

  V Pezinku dňa 10.10.2016
  Ing. Monika Hlúšková

  riaditeľka školy
  10.10.2016 14:51 | viac »
 • Riaditeľstvo školy o z n a m u j e   r o d i č o m  žiakov 2. stupňa, že
  dňa 07.10.2016 ( piatok ) učitelia vyhlásili štrajk
  od začiatku pracovnej doby do 11.40 
  hod. ( prvé štyri vyučovacie hodiny ).

  Žiaci 2. stupňa začínajú vyučovanie 5.vyučovacou hodinou.

  Žiaci na 1. stupni sa učia v normálnom režime bez obmedzenia.

  Ďalej je potrebné sledovať webovú stránku školy.
   
  05.10.2016 15:12 | viac »
 • Riaditeľstvo školy o z n a m u j e   r o d i č o m   žiakov 2. stupňa, že
  dňa 29.09.2016 ( štvrtok )
  učitelia vyhlásili štrajk od začiatku pracovnej doby do 10.45

  hod. ( prvé tri vyučovacie hodiny ). Žiaci 2. stupňa začínajú vyučovanie 4.vyučovacou hodinou.

  Žiaci na 1. stupni sa učia v normálnom režime bez obmedzenia.

  Ďalej je potrebné sledovať webovú stránku školy !

  Ing. Monika Hlúšková
  riaditeľka školy
  27.09.2016 11:47 | viac »
 • S3TKIDZ je tanečná skupina pre deti od 6 do 16 rokov, venujeme sa štýlom hiphop a break dance. Momentálne pracujeme asi na 20 rôznych školách v Bratislave a blízkom okolí.

  22.09.2016 20:37 | viac »
 • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje, že rodičovské združenia sa konajú
  19.9.2016 (pondelok) o 17:00 pre 1.stupeň
  20.9.2016 (utorok) o 17:00 pre 2.stupeň
  27.09.2016 11:47 | viac »
 • Základná škola Fándlyho 11 v Pezinku vyhlasuje jesenný zber papiera

  Riaditeľka ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku oznamuje rodičom žiakov, že sa uskutoční zber papiera v dňoch:
  od 26.09.2016 do 29.09.2016
  14.09.2016 13:05 | viac »
 • čase od 12. septembra do 15. októbra budú na škole prebiehať stavebné práce, z dôvodu výmeny okien.
  Prosíme o zvýšenú opatrnosť v priestoroch školy a tiež aj trpezlivosť so zmenami v organizácii vyučovania počas stavebných prác.
  09.09.2016 15:26 | viac »
 • Dňa 5.septembra 2016 (pondelok) bude ŠKD v prevádzke od 8:45 do 13:00 hod.
  02.09.2016 15:18 | viac »
 • Informácie o stravovaní v školskej jedálni a prihláška TU.

  23.08.2016 22:08 | viac »
 • Začiatok školského roka 2016/2017 bude

  dňa 05.09.2016 (pondelok) o 8.00 hod.

  Žiaci vstupujú do tried 7.50 hod.

  Zoznamy novoprijatých žiakov budú na nástenke vo vestibule.

   

  23.08.2016 22:06 | viac »
 • Všetky triedy 1. ročníka sú umiestnené v malej budove.

  Rozdelenie žiakov do jednotlivých tried nájdete pri vchode do školy.

  Informácie o pomôckach pre vaše deti dostanete v deň nástupu od triednych učiteliek.

  23.08.2016 22:04 | viac »
 • Dňa 30.6.2016 s uskutočnilo slávnostné odovzdávanie vysvedčení a zároveň aj rozlúčka so žiakmi 9. ročníkov, ktorým želáme veľa úspechov na nových školách.
  Všetkým žiakom želáme krásne prázdniny!
  04.07.2016 17:10 | viac »
 • Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku  o z n a m u j e  , že služba na škole v čase letných prázdnin je: 
   
  od 01.07. 2016 – 31.08.2016
  v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

  Vedenie školy
  01.07.2016 13:42 | viac »
 • Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vás informovať, že v termíne 20.6.- 24.6. 2016 organizujeme, pre žiakov 4.,5. a 7.ročníka, tzv. Intenzívny anglický tyždeň.

  03.06.2016 19:06 | viac »
 • Prihlášku na stravu nájdete na nasledujúcom odkaze.
   
  20.05.2016 16:44 | viac »
 • V školskom roku 2015/2016 sa TESTOVANIA 9 zúčastnilo 73 žiakov, z toho 1 žiak so ZZ (zdravotným znevýhodnením – 1. skupina obmedzenia)

  16.05.2016 10:54 | viac »
 • Otázku “Ako byť lepším učiteľom?” si kladie asi každý učiteľ.

  18 učiteľov našej školy sa pokúsilo 15. februára 2016 nájsť na ňu ďaľšie odpovede spolu s Dávidom Králikom, garantom Individuálneho rozvojového programu pre učiteľov (IRPU), ktorý účastníkom umožňuje ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke formou získavania nezaujatej spätnej väzby a inšpiratívnych rád od skúseného mentora.

  11.03.2016 06:55 | viac »
 • 20.01.2016 12:12 | viac »
 • Upozorňujeme žiakov a rodičov, že škola sa uzamyká o 7.55 hod., kedy majú byť všetci žiaci pripravení na vyučovanie vo svojich triedach.
  02.09.2016 15:24 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
  Fándlyho 11
  90201 Pezinok
 • 033 / 641 22 53
  033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria