Navigácia

Indiaca

Je to sieťová športová hra, ktorá sa hrá s indiacou – plochou loptičkou s perami. Základným znakom hry je odbíjanie loptičky dlaňou alebo chrbtom ruky, eventuálne predlaktím, cez sieť do súperovho priestoru. Indiacu je možné variabilne použiť pre zápas rôzne početných družstiev v odlišných priestoroch.

Snahou hráčov je odbiť indiacu povoleným spôsobom tak, aby sa dotkla hracej plochy súpera (spadla na zem), alebo donútiť súpera k chybe. Cieľom hry je potom prekonanie súpera v počte získaných bodov alebo setov. Indiaca sa do hry uvádza podaním. Po jej odohratí na súperovu stranu má tento možnosť prihrať, nahrať a odohrať ju útočným spôsobom späť (podobne ako vo volejbale).

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria