• Bazár hračiek

   • 07.12.2016 16:04
   • Pomoc druhým sa stala hlavným motívom dní  5.12.2016 a 6.12.2016. V hlavnom vestibule prebiehala burza hračiek, ktorých sa žiaci našej skoly vzdali v prospech iných. 
   • Členovia školského parlamentu vo štvrtok 1.12.2016 do všetkých tried školy rozniesli zberné krabice, kde mohli žiaci priniesť hračky, spoločenské hry, CD, DVD, knihy či školské pomôcky. V piatok 2.12.2016 po vyučovaní parlament hračky z tried zozbieral, následne triedil a oceňoval. Počas predajných dní sa žiaci striedali v predávaní, strážení hračiek a v rozložení a opätovnom zložení burzy.

    Žiaci, učitelia i rodičia si mohli v príjemnej atmosfére hračky zakúpiť.

    Za predaj hračiek sme utŕžili neuveriteľných 924 eur, za čo sa chceme všetkým zapojeným srdečne poďakovať.

    Táto suma bude v plnom rozsahu použitá na podporu detí zo sociálne slabších rodín. Peniaze sa použijú na exkurzie pre žiakov, poprípade na nákup školských pomôcok.

    Zvyšné hračky budú odovzdané do pezinskych rodín, v ktorých finančná situácia nedovoľuje nákup kníh ci hračiek.

    Ďalšia časť hračiek bude ponúknutá na vianočnej charitatívnej burze v Bratislave.

    Veľká vďaka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili a pomohli nielen vyzbierať krásnu sumu peňazí, potešiť deti hračkami, ale aj pomohli dodať deťom pocit, že aj ony vedia pomáhať.

    Ďakujeme

    Fotografie si môžete pozrieť TU.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Topoľčianky
  • ŠKD - Šarkaniáda - Nebo plné farieb
  • Jablkové hodovanie 2018
  • Deň župných škôl
  • O pohár dekana FTVŠ UK
  • Múzeum holokaustu v Seredi
  • Spracovanie vlny
  • MSR v gymnastike Poprad
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Seminárny deň
  • Slovinské veľvyslanectvo
  • ŠKD - Talent show