Navigácia

2017/2018

Sv. Mikuláš

6.12.2017 nás na škole navštívil sv. Mikuláš. Žiakov potešil už len svojou prítomnosťou, ale potešili sa aj balíčkom, ktoré pre ne s láskou pripravil. Na oplátku mu žiaci 1. a dokonca aj 2. stupňa zaspievali koledy, recitovali ( niekde aj Mor ho! ) či darovali obrázok. Ďakujeme všetkým, ktorí Mikulášovi tento rok pomáhali. Fotky TU.

 

Noc v krabici

V noci z piatka 24.11. na sobotu 25.11.2017 mali žiaci 7.-9. ročníka možnosť prespať v škole. Náplňou 3. ročníka tohoto podujatia boli prednášky p. Kovácsovej, ktorá riadi azylový dom Jozefínium pre matky s deťmi, ktoré sa ocitli v núdzi. Druhú diskusiu o ľuďoch bez domova viedla naša pani psychologička Simona Selepová, ktorá pracovala v zariadení De Paul s bezdomovcami. Žiaci si postavili krabicové mestečká, v ktorých prespali do rána. Vstupenkou na Noc bol príspevok pre nocľaháreň De Paul v podobe trvanlivých potravín, tabliet do umývačky riadu či prací prášok. FOTKY TU.

2016/2017

Bazár hračiek

Pomoc druhým sa stala hlavným motívom dní  5.12.2016 a 6.12.2016. V hlavnom vestibule prebiehala burza hračiek, ktorých sa žiaci našej skoly vzdali v prospech iných. 

Členovia školského parlamentu vo štvrtok 1.12.2016 do všetkých tried školy rozniesli zberné krabice, kde mohli žiaci priniesť hračky, spoločenské hry, CD, DVD, knihy či školské pomôcky. V piatok 2.12.2016 po vyučovaní parlament hračky z tried zozbieral, následne triedil a oceňoval. Počas predajných dní sa žiaci striedali v predávaní, strážení hračiek a v rozložení a opätovnom zložení burzy.

Žiaci, učitelia i rodičia si mohli v príjemnej atmosfére hračky zakúpiť.

Za predaj hračiek sme utŕžili neuveriteľných 924 eur, za čo sa chceme všetkým zapojeným srdečne poďakovať.

Táto suma bude v plnom rozsahu použitá na podporu detí zo sociálne slabších rodín. Peniaze sa použijú na exkurzie pre žiakov, poprípade na nákup školských pomôcok.

Zvyšné hračky budú odovzdané do pezinskych rodín, v ktorých finančná situácia nedovoľuje nákup kníh ci hračiek.

Ďalšia časť hračiek bude ponúknutá na vianočnej charitatívnej burze v Bratislave.

Veľká vďaka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili a pomohli nielen vyzbierať krásnu sumu peňazí, potešiť deti hračkami, ale aj pomohli dodať deťom pocit, že aj ony vedia pomáhať.

Ďakujeme

Fotografie si môžete pozrieť TU.

2015/2016

Aktivity Školského parlamentu

Koncom septembra 2015 sme na škole znovuoživili Školský parlament. Členovia parlamentu boli žiaci z každej triedy 2.stupňa našej školy. Každý týždeň sme sa stretávali, organizovali sme rôzne akcie a tiež sme sa snažili o skrášlenie priestorov školy.

Na prvých zasadnutiach sme si zvolili vedenie parlamentu a žiaci vo svojich triedach zorganizovali anketu, v ktorej sa všetci žiaci mali možnosť vyjadriť k chodu školy a navrhnúť zlepšenia.

Na základe ankety sa vo vestibule objavili lavičky pre žiakov čakajúcich na vyučovanie či popoludňajšie krúžky, vybudovali sme vo vestibule knižnicu so zónou na čítanie.

Počas celého školského roka sme posledné piatky v mesiaci organizovali hudobné dni, kedy sme cez prestávky púšťali hudbu jedného žánru a žiaci aj učitelia prišli tematicky oblečení. Medzi naše pravidelné akcie patrilo tiež piatkove kino vo vestibule.

Žiaci svoj čas a energiu venovali tiež príležitostným akciám. V októbri sme spolu s dobrovoľníčkami z nadácie Integra nocovali v krabiciach, aby sme si priblížili život v slumoch v Afrike, Deň študentov sme si pripomenuli tým, že si žiaci vyskúšali, aké náročné je učiteľské povolanie. V decembri sme pre žiakov 1. aj 2. stupňa zorganizovali deň sv. Mikuláša a tiež sme napiekli a ozdobili medovníčky, ktoré sme rozdali ľuďom bez domova. Cez fašiangy sme na škole zorganizovali Valentínsky ples s tombolou, DJ-om a skvelým jedlom.

Deň učiteľov tiež nezostal bez povšimnutia, žiaci vypisovali kartičky, kde zanechávali milé odkazy a poďakovania pani učiteľkám a pánom učiteľom. Kartičky sme následne odovzdali aj s kvetinkami  adresátom.

Práca Školského parlamentu vyvrcholila koncom školského raka. Žiaci pomohli zorganizovať Pasovanie prvákov za čitateľov v 1.A triede a tiež vyvinuli obrovské úsilie na organizáciu seminárneho dňa s názvom Naučím Ťa viac, ktorý činnosť parlamentu v minulom školskom roku ukončil.

Ďakujeme vedeniu školy za ich podporu a ochotu pri organizovaní všetkých akcií a tiež celému pedagogickému zboru a rodičom  za akúkoľvek pomoc, ktorej nebolo málo. Bez Vás by fungovanie parlamentu nebolo možné.

 

Fotografie TU.

 

Naučím Ťa viac - seminárny deň

Koncom školského roka sa pod vedením Školského parlamentu uskutočnil seminárny deň s názvom Naučím Ťa viac. V tento deň bolo klasické vyučovanie na 2.stupni nahradené systémom rozmanitých prednášok, na ktoré sa žiaci dopredu nahlasovali. Každá prednáška sa 3x v priebehu dňa opakovala, aby si každý žiak mohol vybrať prednášky, ktorých obsah ho skutočne zaujímal. Témy seminárov boli rozmanité, od elektromobilu, na ktorom sa mohli žiaci aj previesť, cez výrobu zmrzliny, hamburgerov- obe dobroty sme mali možnosť aj ochutnať, až po problematiku drogových závislostí, závaslostí na sociálnych sieťach, ekológiu, hudbu a mnoho mnoho ďalších. Spolu sme žiakom poskytli na výber 21 tém v troch kolách,takže v jedno dopoludnie na pôde našej školy prebehlo 63 seminárov.

Ďakujeme každému, kto prispel k tomuto krásnemu dňu. Fotografie TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria