• Africký deň

   • 28.11.2016 13:14
   • 25.11.2016 sme na celej škole žili Afrikou, pretože sa tento svetadiel stal hlavným motívom 1.geografického dňa na našej škole.
   • Miestom, kde sa väčšina aktivít Afrického dňa odohrávala, bol hlavný vestibul školy. Žiaci predchádzajúce mesiace za pomoci svojich pedagógov vyrábali africké masky, mapu Afriky, obrázky zvierat, dokonca 3D zvieratá, ktoré zdobili našu školu.

    Počas prvých dvoch hodín sa žiaci vybraných tried zúčastnili prednášok s pánom Michalom Královičom, ktorý žiakom porozprával o svojej práci na misiách v Afrike.
    Prestávky nám vypĺňali dievčatá z tanečnej skupiny Sunny dance, typické africké rytmy a prezentácia o africkej prírode. Pani učiteľky napiekli placky, jedlo chudobných, ktoré mohli deti ochutnať.

    Veríme, že rovnako pekný deň sa nám podarí zorganizovať aj o 3 mesiace, kedy nás bude zaujímať život v Austrálii.

    Fotografie TU.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička: Jana Fábiková 0908 629 392 fabikova.jana@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:45 do 15:00 hod.
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
 • Fotogaléria

  • Deň svätej Lucie
  • Koncert žiakov ZUŠ
  • Korčuliarsky kurz
  • Bavme deti športom - hala Elán Bratislava
  • Vlastivedná exkurzia do Bratislavy
  • ŠKD - 4.C v Malokarpatskej knižnici
  • Mliečny deň
  • Ovocný deň
  • Zeleninový deň
  • HPK
  • Exkurzia Trnava 4.ročník
  • Exkurzia Hlohovec