Navigácia

PVK 2016/2017

Plavecký výcvik sa uskutočnil so žiakmi 6.ročníka v termálnom kúpalisku Vincov les pri Sládkovičove, v dňoch 5.6., 6.6., 7.6., 8.6., 9.6. 2017.
Výcvik prebiehal podľa plánu 4hodiny denne. Žiaci boli rozdelení do piatich družstiev podľa plaveckej spôsobilosti. Výcvik viedli učitelia TŠV p. Gába V., p. Pivarček M., p. Sulanová S., p. Mészárosová A. a p. Ambrusová M.

Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 49 žiakov. Žiaci prejavovali záujem zdokonaľovať sa v plávaní, osvojovať si nové plavecké spôsoby, pracovali podľa pokynov učiteľov.

Kúpalisko Vincov les je veľmi vhodné na plavecké kurzy. Pre plavcov je k dispozícii 50m plavecký bazén, pre slabších plavcov a neplavcov sú tiež vhodné bazény. Päťdňový plavecký výcvik sme ukončili pretekmi, žiaci preplávali 50m a ako odmenu dostali zmrzlinu a cukríky. Chýbajúci žiaci sa pretekov nezúčastnili. V kategórii dievčat sa na 1.mieste umiestnila: Júlia Griflíková (6.D), na 2.mieste Soňa Martincová (6.D) a na 3.mieste Kristína Gardošová (6.B). V kategórii chlapcov bol na 1.mieste Adam Mičko (6.B) , 2.miesto Nino Pavlík (6.D) a 3.miesto Hugo Grégr (6.D).

Zodpovednosť za žiakov počas plaveckého výcviku je veľká. V tomto školskom roku boli žiaci výborní disciplinovaní, užívali si pobyt vo vode a výcvik. Nádherné slnečné počasie a výborný priebeh výcviku umocnili veľmi dobré dojmy a kladné hodnotenie výcviku nielen učiteľmi, ale hlavne žiakmi.

Za plavecký výcvikový kurz bola zodpovedná vedúca Mgr. Svatava Sulanová.

Fotografie TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria