Navigácia

Jazykovo - poznávací pobyt pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka ANGLICKO - TORQUAY (máj 2017)

Vážení rodičia a žiaci,

na základe pozitívnych skúseností z minulých rokov, aj tento školský rok, predbežne koncom mája 2017, plánujeme organizovať pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka Jazykovo - poznávací pobyt v Anglicku, v prístavnom meste Torquay na tzv. anglickej riviére, sprostredkovaný pre nás agentúrou Student´agency so sídlom v Brne. Cena zájazdu sa bude pohybovať okolo sumy 500 eur.

Počas pobytu deti absolvujú 20 hodín výučby (5 x 4 hodiny) v miestnej jazykovej škole s kvalifikovanými a skúsenými anglickými lektormi, 5x popoludňajší výlet do blízkeho okolia v sprievode jedného z lektorov jazykovej školy, a na záver pestrú celodennú prehliadku Londýna.

Žiaci budú ubytovaní v hostiteľských rodinách (deti budú umiestnené po 2-3 do jednej rodiny), ktoré dlhodobo spolupracujú s agentúrou a ich členovia sú zvyknutí na starostlivosť a komunikáciu so zahraničnými žiakmi.

Predbežný záujem prihlásiť Vaše dieťa na zájazd vyjadrite, prosím, vyplnením pripojenej Návratky.

Vyplnenú ju najneskôr do 30.9.2016 pošlite do rúk p.u. Zverbíkovej alebo p.u. Fridrichovej. Získame tým orientačnú predstavu o záujme o zájazd, aby sme vedeli podniknúť ďalšie kroky.

Nasledovať bude stretnutie s rodičmi, v polovici októbra 2016 v budove školy, o ktorom Vás budeme, prostredníctvom detí a internetovej stránky, informovať.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria