Navigácia

Vzdelávaco-poznávací pobyt v Anglicku

V dňoch 23.5.- 31.5. 2015 sa 22 žiakov našej školy (6. až 9. ročník) pod vedením 2 učiteliek anglického jazyka - Mgr. Bronislavy Noskovičovej a Mgr. Kataríny Zverbíkovej - zúčastnilo vzdelávaco- poznávacieho pobytu v anglickom meste Bury St. Edmunds a jeho okolí.
 

Deti i učiteľky boli ubytované v tzv. hostiteľských rodinách, kde sa každé ráno pred odchodom do školy naraňajkovali. Do rodín sa vracali každý deň podvečer po výlete a večerali s členmi rodiny.

Počas pobytu žiaci absolvovali vždy dopoludnia od pondelka do piatka dohromady 20 hodín intenzívnej výučby anglického jazyka formou konverzačných cvičení s anglickými lektormi. Výučbu absolvovali na jazykovej škole BIS (British International School) v meste Bury St. Edmunds. Keďže bol pobyt aj poznávací, zaradili sme do programu na každé popoludnie výlet do okolia (napr. univerzitné mesto Cambridge- kaplnka King´sCollege, prechádzka po mestečku Newmarket a prehliadka HorseRacingMuseum, prehliadka mestečka Ely, výlet do prírodnej rezervácie WickenFen, výlet do panského sídla Audley End House, výlet do prímorského letoviska Great Yarmouth- návšteva modelovej dedinky). Cestou domov sme venovali celý deň prehliadke hlavného mesta, Londýna. Videli sme Hyde Park, Buckinghamský palác, Traffalgarské námestie, Leicesterské námestie, presunulisme sa autobusom ku katedrále Sv. Pavla, prešli sme sa popri rieke Temža, cez most Tower Bridge a preplavili sme sa loďou na Greenwich. V podvečerných hodinách sme autobusom vyrazili na spiatočnú cestu cez Francúzsko, Belgicko, Nemecko a Českú republiku do Pezinka. Pricestovali sme cca o 19.30 v nedeľu 31.5.2015 k budove školy.

Všetci účastníci pobytu boli spokojní s priebehom vyučovania, profesionálnym prístupom anglických pedagógov, ako i starostlivosťou a záujmom hostiteľských rodín. Nevyskytli sa žiadne organizačné, či zdravotné komplikácie.

Na záver zájazdu obe vyučujúce pochválili žiakov za slušné a ústretové správanie i za dochvíľnosť. 

 

Zájazd s nami absolvovalo aj 23 žiakov 6.- 8. ročníka ZŠ Kupeckého, pod vedením dvoch vyučujúcich- p. učiteľky Mgr. Oľgy Jelokovej a Mgr. Anny Jurákovej.  

Fotografie si môžete pozrieť TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria