Navigácia

Študijno-poznávací pobyt, Torquay/ Torbay Anglicko

V dňoch 20.5.- 28.5. 2017 sa 31 žiakov našej školy (7. až 9. ročník) pod vedením 3 učiteliek anglického jazyka - Mgr. Evy Fridrichovej, Mgr. Dominiky Kasznárovej a Mgr. Kataríny Zverbíkovej - zúčastnilo študijno-poznávacieho pobytu v anglickom meste Torquay a jeho okolí.

      Deti i učiteľky boli ubytované v tzv. hostiteľských rodinách, kde sa každé ráno pred odchodom do školy naraňajkovali. Do rodín sa vracali každý deň podvečer po výlete a večerali s členmi rodiny.

      Počas pobytu žiaci absolvovali vždy dopoludnia od pondelka do piatka dohromady 20 hodín intenzívnej výučby anglického jazyka formou konverzačných cvičení s anglickými lektormi. Výučbu absolvovali na jazykovej škole LAL  v meste Paington. Keďže bol pobyt aj poznávací, zaradili sme do programu na každé popoludnie výlet do okolia. Prvé mestečko, ktoré sme navštívili bol Exeter (hlavné mesto Devonu), ďalej to bolo prístavné mestečko Plymouth, kde sme absolvovali prehliadku National Marine Aquarium s možnosťou nazretia do tajov podmorského života rôznych druhov  živočíchov. Stred týždňa sme si spestrili návštevou zábavného parku Woodlands, kde sa žiaci mohli vyblázniť a vyskúšať si rozličné atrakcie. Krásu prírody sme mali možnosť na vlastné oči vidieť v oblasti národného parku Dartmoor , kde sa  žiaci vedeli dostať do bezprostrednej blízkosti k voľnežijúcim koníkom, poníkom a iným zvieratám. Po  prechádzke národným parkom sme zavítali do príjemného podniku, ktorý je preslávený servírovaním tzv. „ Cream tea“, teda tradičného čaju o piatej. Aká by to bola návšteva Anglicka bez ochutnávky tzv. „ Fish and Chips“. Tento zážitok si odnášame  priamo z  rybárskeho mestečka Brixham.   Cestou domov sme venovali celý deň prehliadke mesta Brighton, kde sme si boli pozrieť bývalú kráľovskú rezidenciu Royal Pavilion. Tu sme sa zároveň rozlúčili s Anglickom a vychutnali si poslednýkrát more, od ktorého sme sa už len vzďaľovali a vzďaľovali... V podvečerných hodinách sme autobusom vyrazili na spiatočnú cestu cez Francúzsko, Belgicko, Nemecko a Českú republiku do Pezinka. Pricestovali sme cca o 22.00 v nedeľu 28.5.2017 k budove školy.

      Všetci účastníci pobytu boli spokojní s priebehom vyučovania, profesionálnym prístupom anglických pedagógov, ako i starostlivosťou a záujmom hostiteľských rodín. Nevyskytli sa žiadne organizačné, či zdravotné komplikácie.

Na záver zájazdu  vyučujúce pochválili žiakov za slušné a ústretové správanie i za dochvíľnosť. 

Zájazd s nami absolvovalo aj 23 žiakov 6.- 9. ročníka ZŠ Kupeckého, pod vedením dvoch vyučujúcich- p. učiteľky Mgr. Oľgy Jelokovej a Mgr. Anny Jurákovej.

Fotografie TU.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Fándlyho 11, 902 01 Pezinok
    Fándlyho 11
    90201 Pezinok
  • 033 / 641 22 53
    033 / 641 34 17 - školská jedáleň

Fotogaléria